Dopingkontroll ved treningssentre

Treningssenterets medlemmer skal signere en standardavtale der senterets antidopingpolicy kommer fram. Medlemmene skal gjøres oppmerksom på treningssenterets holdning til doping, og de skal bli gjort kjent med at senteret har inngått avtale med Antidoping Norge.

Doping er medikamenter som tas i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt av trening. Antidoping Norge definerer i tillegg doping som:
•    Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve
•    Bruk av stoffer og metoder på dopinglista
•    Unnlate å møte til kontroll
•    Bryte krav til utøverinformasjon/tilgjengelighet
•    Forfalske, forbytte eller ødelegge dopingprøve
•    Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglista
•    Tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra stoffer eller metoder på dopinglista
•    Forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode

Alt dette kan bli regnet som brudd på dopingbestemmelsene.

Forekomst av dopingmisbruk er økende, ikke bare i idretten, men vel så mye blant vanlige mosjonister. Både Tollvesenets beslag av dopingmidler samt KRIPOS sin statistikk over narkotika- og dopingbeslag viser en bekymringsfull økning. Dette skjer på tross av forbud og kampanjer med informasjon om potensielle skadevirkninger.

Treningssentre har lov til å sjekke medlemmene for dopingbruk. Slik foregår testingen:

Dopingtesting på treningssentrene – tre trinn:

1. Ved innmelding får man kjennskap til antidopingpolicyen ved treningssenteret, og man skriver under på å avstå fra dopingbruk.

2. Dersom treningssenteret fatter mistanke om dopingbruk, vil man bli kalt inn til en samtale.

3. Opprettholdes mistanken etter en slik samtale vil man bli bedt om å samtykke til en dopingtest.

Når testes det?
Det må altså først fattes mistanke om bruk av doping før det blir aktuelt med dopingtest. I praksis er det dermed kun preparater som vil gi fysisk synlige utslag man vil være på utkikk etter. Det dreier seg da i første rekke om anabole steroider og veksthormoner. Disse stoffene er godt kjent som dopingmidler, og har også en rekke uheldige bivirkninger. Disse preparatene er et stort problem blant unge gutter i enkelte miljøer.

Hvorfor testes det?
Tanken bak muligheten for dopingtesting på treningssentre er å tilby brukerne et sunnere treningsmiljø, samtidig som personvernet til hver enkelt bruker blir godt ivaretatt (Datatilsynet). Doping har store negative konsekvenser, både for enkeltpersoner og samfunnet.

Referanser:
Forbrukerombudet
Antidoping Norge
Markedsrådet