Doble kaloriforbruket med trening i sand

Har du trent på en flott sandstrand sommer?  Da har du sikkert oppdaget at en gåtur i sanden krever mer energi enn en gåtur på vei.  Det myke underlaget gir faktisk en dobling av kaloriforbruket.

Dette er kanskje gode nyheter for deg som vil bli i bedre form og forbruke kalorier.  Utfordringen er kanskje å finne en egnet strand i Norge?  Men er du i utlandet kan trening på stranden altså gi en dobling av kaloriforbruket og en god treningsopplevelse.

Studien har beregnet at en gåtur på 3 til 4 kilometer i myk sand gir et kaloriforbruk tilsvarende en gåtur på 6-7 kilometer på flat vei.  Er kaloriforbruket 200 kalorier per time når du går på en flat vei, er det opp mot 400 kalorier per time i myk sand.  Dette vil så klart være avhengig av at du klarer å holde tilsvarende hastighet i sanden som på en flat vei.

Studien «Mechanics and energetics of human locomotion on sand» viser at det kreves fra 1,6-2,5 ganger mer mekanisk arbeid å gå på myk sand versus hardt flatt underlag med lik hastighet.

I tillegg kan trening i sand gi økt stimuli/belastning av kjernemuskulatur som følge av økt utfordring å holde balansen.

Kilde J Exp Biol. 1998 Jul;201 Mechanics and energetics of human locomotion on sand. Lejeune TM, Willems PA, Heglund NC.Source Université catholique de Louvain, Place P. de Coubertin, Belgium.