Dette forårsaker muskelkramper

Plaget med muskelkramper? Her har du noen tips.

Muskelkramper er en av de mest kjente tilstandene som krever medisinsk tilsyn under eller umiddelbart etter fysisk aktivitet. Selv om muskelkramper er meget vanlig er det i henhold til forskere på området fremdeles ikke godt forstått, og det er mye som gjenstår av oppdagelser før man er sikker på hva som forårsaker problematikken. Èn ting er sikkert – kramper er plagsomt, vondt og prestasjonsnedsettende. Derfor er det interessant å finne mer ut hva som forårsaker krampene slik at man kan være føre-var.

Det finnes flere ulike teorier om hva som skaper muskelkramper. En av dem har vært at man under trening taper mye væske og elektrolytter (salt, magnesium, kalsium mfl). Elektrolytter assisterer nervesystemet med å sende nervesignaler gjennom kroppen, blant annet for å gi beskjed om å kontrahere én eller flere muskler. Når væske og elektrolytter når et for lavt nivå skjer det en påvirkning på nervesystemet som kan skape krampe(r).

Ny forskning har imidlertid sett en annen mekanisme som en større/viktigere faktor for om muskelkramper oppstår. Et reviewstudie (2) utført av forskere ved universitetet i Cape Town. En ting som kommer klart frem er at det ikke er god evidens basert på dagens kunnskap om at kramper oppstår som følge av verken dehydrering eller tap av elektrolytter. Det man imidlertid er langt sikrere på er at det er en reduksjon i nevromuskulær kontroll som kan forårsake problematikken, og at dette er den viktigste faktoren. Det vil i praksis si at kramper oppstår som følge av for tidlig utmattelse av den spesifikke muskelen. Muskler skal normalt sett kontraheres og ellers være i avslappet tilstand, men når tidlig utmattelse skjer og arbeidet fortsetter, hender det at muskelen ikke klarer å slappe av. I stedefor er muskelen i full spenning og skaper krampen. Det viser seg også at det ofte er musklene du bruker mest (og oftere musklene som går over to ledd) som ser ut til å krampe.

Nice to know

– Tilstrekkelig hydrering kan være av viktighet, men at elektrolyttnivået faller etter trening behøver ikke stemme, da man blant annet har funnet at nivået av elektrolytter i blodet i noen tilfeller stiger eller holder seg på samme nivå ved dehydrasjon.

– Det er ofte muskelen eller musklene som blir mest brukt som får kramper. Et godt eksempel på dette er kramper i hamstrings på sprintere, fotballspiller, håndballspillere mfl. Musklene som får kramper er også ofte musklene som går over to ledd. Disse musklene har høyere risiko for kramper (og strekk).

– Det kan være smart å venne kroppen til den formen for belasting den skal settes under, da praktisk erfaring tilsier at mange ofte får krampe når de gjør noe uvant og/eller mye tøffere fysisk enn de er vant med. En del får for eksempel kramper under fotsålen ved bulgarsk splitknebøy, i hamstrings ved glute ham raise, i legger etter sprint og så videre.

Referanser

(1) http://www.bengreenfieldfitness.com/2013/09/ways-to-stop-muscle-cramps/
(2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18981039________;,%20%20lokn9

Artikkelen er levert i samarbeid med Akademiet For Personlig Trening.