Derfor trener vi ikke

En ny studie gir oss svaret på de vanligste årsakene til at middelaldrende og eldre personer ikke trener.

Selv om alle er klar over hvilke fordeler regelmessig trening kan ha for helsen, er det mange middelaldrende og eldre som forblir inaktive.

Denne nye studien hadde som mål å finne ut hvilke ytre og indre årsaker  finnes til at middelaldrende og eldre mennesker ikke å trener.

Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper, den gruppen som var middelaldrende (45 – 59 år) og andre som var eldre (60 år og eldre).  Det var 60 forsøkspersoner i hver gruppe.

Resultat – ytre årsaker
Følgende ytre årsaker var de mest vanlige til at de middelaldrende ikke trente:
-ikke nok tid (46,7 % ).
-ingen å trene sammen med (40,0 % ).
-mangelfulle fasiliteter (33,4 %).

Følgende ytre årsaker var de mest vanlige til at de eldre ikke trente:
-ikke nok tid (48,4 %).
-mangelfulle fasiliteter (35 %).
-ingen å trene med (28,3 %).


Resultat – indre årsaker

Følgende indre årsaker var de mest vanlige til at de middelaldrende ikke trente:
-for trøtt (48,3 %)
-allerede aktiv nok (38,3 %)
-vet ikke hvordan «gjøre det» (36,7 %)
-for lat (36,7 %)

Følgende indre årsaker var de mest vanlige til at de eldre ikke trente:
-for trøtt (51,7 %)
-mangelfull motivasjon (38,4 %).
-aktiv nok (38,4 %)

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at middelaldrende og eldre har nokså like årsaker til at de ikke trener.  Dette er faktorer som helsepersonell og andre som skal tilrettelegge for en aktiv hverdag må ta hensyn til i planleggingen til denne aldersgruppen.

Kilde: Singapore Med J. 2013 Oct;54(10):581-6. Barriers to participation in physical activity and exercise among middle-aged and elderly individuals. Justine M, Azizan A, Hassan V, Salleh Z, Manaf H. Faculty of Health Sciences, Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam Campus, 42300, Puncak Alam, Selangor, Malaysia. mar_physio@yahoo.com.