Crossfit gir økt utholdenhet og redusert fettmasse

En ny studie har undersøkt hvilken effekt crossfitbasert styrketrening har på utholdenhet og endring av kroppssammensetning.

Hensikten med studien var å undersøke hvilken effekt et høy intensivt styrketreningsprogram har på utholdenheten og kroppssammensetningen.

Forsøkspersonene var 23 menn og 20 kvinner med ulik fysisk form og kroppssammensetning gjennomførte et 10 ukers høyintensivt styrketreningsprogram som bestod av følgende øvelser: knebøy, markløft, pressøvelser og kroppsheving.  I tillegg til dette crossfitbaserte styrketreningsprogrammet ble det trent teknikk for å lære tradisjonelle olympiske løft og utvalgte turnøvelser. Øvelsene ble gjennomført med et høyt tempo og korte pauser.

Før og etter treningsperioden ble fettprosent og maksimalt oksygenopptak målt.

Resultat

Resultatene viste at begge kjønn fikk fremgang i både oksygenopptak og redusert fettprosent.

Kvinnene fikk en gjennomsnittlig reduksjon i fettprosent fra 26,6 til 23,2 og mennene fikk en reduksjon fra 22,2 til 18,0.

Målingene av maksimalt oksygenopptak viste at kvinnene fikk en gjennomsnittlig økning fra 35,98 til 40,22 ml/kg/min, mens mennene fikk en økning fra 43,10 til 48,96 ml/kg/min.

Konklusjon

Data fra denne undersøkelsen viser at crossfit-trening gir bedre utholdenhet og bedre kroppssammensetning hos begge kjønn uansett hvilken form du er i.

Kilde: J Strength Cond Res. 2013 Feb 22.  Crossfit-based high intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition. Smith MM, Sommer AJ, Starkoff BE, Devor ST. Source 1Ohio State University Health & Exercise Science, Columbus, Ohio.