Bør man tøye ut før eller etter trening. Hva er best?

Jeg får ofte spørsmål om uttøyning etter styrketrening er viktig. Det har svært lite for seg når det er snakk om skadeforebyggende skade eller motvirke stølhet. På det andre siden kan det være preventivt å utøve en mobilitetsdrill kombinert med massasjerulle før styrketreningen for å øke bevegelsen i muskler og ledd rettet mot den planlagte treningen.

I følge Senter for idrettsforskning er det en myte at uttøyning hindrer at du får støle muskler dagen etter.

Bevegelighet før styrketrening
Bevegelighetstrening før en styrkeøkt er også noe det stilles spørsmål ved.
Noen hevder at man blir svakere og presterer dårligere på trening etter å ha utført bevegelighetstrening rett i forkant av økten. Ved å bruke dynamisk eller statisk bevegelighet før en treningsøkt kan man ha positivt utslag på bevegelighet i muskler og ledd rettet mot treningsøkten.

Det vises til at dynamisk uttøyning som oppvarming kan være bedre enn statisk uttøyning før styrketrening (1). Forskningen ble gjort ved United States Military Academy, utøverne var mellom 18-24 år. Jeg tør å påstå at Kari og Ola Normann vil trolig ha samme effekt .

Massasjerulle og dynamisk oppvarming
Ved bruk av massasje ved f.eks bruk av massasjerulle vil dette gi en effekt som er kortvarig opp til en time (2). Hvis dette kombineres med dynamisk oppvarming som viser at bevegeligheten og prestasjonen kan øke samtidig som kroppen får akutt økt blodgjennomstrømning ved hjelp av massasje. Med tanke på at massasje gir økt blodgjennomstrømning kan dette brukes og kan påvirke stølhet.

Svak og stiv
”Ryggvondt og vondt i knærne kan ha mange årsaker. Hva angår dine knesmerter er det vanskelig for meg å si noe om det, men ryggvondt kan skyldes at du er for svak i ryggmuskulatur, men også at du er stiv der eller andre steder som gjør at du får en ugunstig holdning, løfteteknikk og/eller at du gjør øvelser feil. – Jorunn Sundgot-Borgen, professor i fysisk aktivitet og helse, 07.11.2003”

Jeg kan være enig i at nedsatt bevegelighet kan være årsaken til at man føler seg svak og stiv, og at man kan få plager ved at det går utover løfteteknikk. Hvor mye ryggvondt har med at man er svak i kun ryggmuskulatur som står nevnt over er veldig snevert. En sterk rygg er viktig, men også generell styrke i hele kroppen. Man blir ikke svak i rygg med å trene variert hele kroppen. Det har mye med kombinasjonen ved å trene hele kroppen og core trening. Nyere forskning viser også til at styrketrening er vel så godt som core trening når det gjelder ryggplager.

Bevegelighetstrening og fibromyalgi
Det finnes forskning som viser at bevegelighetstrening har en påvirkning med tanke på fibromyalgi. Det står ingenting om hvor ofte de tøyde ut eller hva som ble gjort, men at bevegelighetstrening resulterte i mindre smerte hos pasienten ved siden av andre goder som kvaliteten i hverdagen og fysikalske faktorer (3).

”Svante af Geijerstam ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøyskole mener at der ikke er nødvendig å tøye ut etter en treningsøkt, det er ikke slik at musklene blir trukket sammen og blir stående i en fastlåst stilling hvis vi ikke tøyer ut. Men det er viktig med bevegelsestrening.”

Bevegelsestrening varierer fra person til person. Jeg hadde anbefalt vedkommende som mangler bevegelighet til å utføre daglige gjøremål og/eller for å utføre ønskede øvelser på trening. Det å bruke bevegelighetstrening som oppvarming kan være preventivt for å øke bevegeligheten i øvelsene som står for tur. Uttøyning etter trening har svært lite å si.

Artikkelen er levert i samarbeid med rehabtrening.no

Referanser:

(1)
DYNAMIC VS.STATIC-STRETCHING WARM UP: THE EFFECT ON POWER AND AGILITY PERFORMANCE.
MCMILLIAN, DANNY J.; MOORE, JOSEF H.; HATLER, BRIAN S.; TAYLOR, DEAN C.

J Sports Sci Med. 2014 May 1;13(2):403-9. eCollection 2014.
Acute effects of static and dynamic stretching on balance, agility, reaction time and movement time. Chatzopoulos D1, Galazoulas C1, Patikas D2, Kotzamanidis C1.

(2)
Psychiatr Danub. 2015 Mar;27(1):44-9.
Effects of massage on the anxiety of patients receiving percutaneous coronary intervention. Peng S1, Ying BChen YSun X.

(3)
Rev Bras Reumatol. 2014 Nov 1. pii: S0482-5004(14)00216-2. doi: 10.1016/j.rbr.2014.08.015. [Epub ahead of print]
[Effects of muscle stretching exercises in the treatment of fibromyalgia: a systematic review.]
[Article in Portuguese] Lorena SB1, Lima MD2, Ranzolin A2, Duarte AL2.