Bodypump – effektiv trening?

Produsentene av Bodypump reklamerer med at denne treningsmetoden er den raskeste måten å komme i form på.  Er den det?

Hva er Bodypump?

Bodypump er gruppetrening hvor deltakerne i klassen bruker vektstenger med justerbare vekter.  I løpet av en time trenes de store muskelgruppene ved hjelp av ulike øvelser som blant annet knebøy, benkpress og markløft.
Leverandøren av dette konseptet sier at denne treningsformen er med på forme og øke muskelmasse noe som gir en fettforbrennende effekt.  Videre sier de at Bodypump er den raskeste veien i verden til å komme i form.


Finnes det bevis på dette?

Dersom det finnes, kunne jeg ikke finne det.  I følge en journalist som nylig kontaktet meg skulle det være ”tusenvis av studier gjort om Bodypump”.  Jeg var bare i stand til å finne tre, og bare en av dem hadde blitt publisert.
Studien jeg fant er publisert i Journal of Strenght and Conditioning Research og er blitt gjennomført ved universitetet i Texas Austin.  De så på hvor mange kalorier man forbrukte på en 50 minutters Bodypumptime.

En gruppe på 15 menn og 15 kvinner deltok i studien.  Hver forsøksperson gjennomførte fem Bodypumpøkter før selve testen startet slik at de lærte seg riktig teknikk til øvelsen og slik at de visste hvor stor motstand de kunne trene med.

Deltakerne brukte en belastning som medførte muskulær utmattelse.  Forskerne og instruktører passet på under hver økt slik at testpersonene utførte øvelsene korrekt.

Resultatene viste at forsøkspersonene forbrukte gjennomsnittlig 265 kalorier i løpet av denne 50 minutter lange økten.  Mennene brukte litt flere kalorier (315) enn kvinnene (214).  Andre fysiske parametre som ble målt var intensitet på treningen i form av prosent av maksimalt oksygenopptak og maksimal hjertefrekvens. Her viste resultatene et gjennomsnitt på 29,1 % av maksimal oksygenopptak og 63 % av maksimal hjertefrekvens.

En annen studie (ikke publisert) gjennomført ved universitet av Auckland, sammenlignet en Bodypumpøkt med varighet på 57 minutter (inkludert oppvarming og nedvarming) med 60 minutter spinning.
Forsøkspersonene (10 menn og kvinner) forbrukte gjennomsnittlig 411 kalorier i løpet av Bodypumpøkten, og 483 og 339 dersom man deler resultatene inn i menn og kvinner.

Hvorfor brukte forsøkspersonene i Auckland flere kalorier enn i studien fra Texas?
For det første hadde økten i Auckland en lenger varighet (57 versus 50 minutter).  Intensiteten var også høyere her.  Forsøkspersonene i Texas hadde et gjennomsnittsforbruk på 5,3 kalorier per minutt.  I studien fra Auckland forbrukte dem 7 kalorier per minutt.

Det er viktig å være klar over at i studien fra Auckland var der bare 10 forsøkspersoner, mens i Texas- studien hadde 30.  Jo flere forsøkspersoner en studie har jo mer nøyaktig kan den være.  I tillegg hadde ikke studien fra Auckland spesifisert hvor mange av hvert kjønn som deltok som forsøkspersoner.  Hvorfor har dette betydning for resultatet?  Dersom der var flere menn i studien vil gjennomsnittlig kaloriforbruk bli større.

Resultater fra spinningtimen viste at forsøkspersonene gjennomsnittlig forbrukte 623 kalorier.    Det tilsvarer et forbruk på 10 kalorier per minutt.

Hva med forbrenning etter trening?

Er ikke vekttrening bedre enn spinning med tanke på å øke forbrenning etter trening?
Uheldigvis er der ingen reliabel forskning som har sett på effekten Bodypump har på økt forbrenning etter trening.  Selv om vekttrening øker din forbrenning etter trening, er dette forskning som har sett på trening med relativt tyngre vekter (trening som medfører utmattelse etter 10 repetisjoner) som gir størst effekt.

Hva med økt muskelmasse?  Selv om spinning kan forbruke flere kalorier i løpet av en treningsøkt, er det vel den økte muskelmassen som Bodypump gir som vil øke hvileforbrenningen?

Utrente som starter å trene Bodypump vil legge på seg litt muskelmasse.  Men Bodypump er et konsept hvor du løfter lette vekter og med mange repetisjoner.  Denne type trening vil øke den muskulære utholdenheten heller enn økning av muskelmasse.

Det er lite sannsynlig at økt styrke og muskelmasse vil oppstå for allerede godt trente personer slik som studien fra Auckland presenterte.  Men for personer uten erfaring med styrketrening vil Bodypump være nyttig for å øke styrke og litt muskelmasse.

Studien fra Auckland viste også at Bodypump kan være bra med tanke på å holde vedlikeholde utholdenhet, men gir ikke nok stimuli til å øke den.

Positive sider med Bodypump

Et forsøk som sammenlignet Bodypump, Bodystep, Bodyattack, Bodycombat og spinning i et 13 ukers treningsopplegg, viste at Bodypump gav den største fettforbrenningen.  Nybegynnere eller personer som har hatt en pause fra trening, vil legge på seg muskelmasse og øke utholdenheten sin.

Bodypump er også en populær aktivitet for alle som foretrekker å trene sammen med andre fremfor alene.  Forskningen viser at dem som trener Bodypump ikke kan tenke seg å trene med vekter på egenhånd i treningssenteret. Derfor er Bodypump et godt alternativ for dem som finner trening med vekter på egenhånd kjedelig.

Så selv om det ikke kan bevises at Bodypump er de raskeste veien til å komme i form, har denne treningsformen noen fordeler som er lik det vanlig styrketrening på treningssenter kan gi.

Kilde:Stanforth, D., Stanforth, P.R., & Hoemeke, M.P. (2000). Physiologic and metabolic responses to a body pump workout. Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 144-150