Blir du slank av mageøvelser?

En ny studie har undersøkt om mageøvelser fjerner magefett.

Hensikten med studien var å undersøke effekten mageøvelser har på magefettet.

Metode
Forsøkspersonene var 24 friske moderat trente personer, 14 menn og 10 kvinner mellom 18 0g 40 år som ble delt inn i to grupper. En gruppe som gjennomførte mageøvelser og en konrollgruppe.

Det ble gjennomført følgende målinger før og etter treningsperioden: antrometri (endringer av korppens dimensjoner), kroppssammensetning og muskulær utholdenhet til magesmusklene.

Treningen bestod av 7 ulike mageøvelser med 2 sett og 10 repetisjoner til hver øvelser. Dette ble gjennomført 5 dager i uken i 6 uker.

Kontrollgruppen gjennomførte ingen trening. Alle forsøkspersonene opprettholdt et kosthold med moderate mengder med fett og karbohydrat, en såkallet isokalori diett.

Resultat
Resultatene viste at mageøvelsene ikke hadde noen effekt på kroppsvekt, fettprosent eller omkrets rundt midje.

Ikke overraskende klarte treningsgruppen etter treningsperioden flere repetisjoner på en testøvelse for magen sammenlignet med kontrollgruppen.

Konklusjon
Seks uker med magetrening alene er ikke tilstrekkelig nok for å redusere fettmengde rundt magen og kroppssammensetningen. Men magetrening gir bedre muskulær utholdenet.

Kilde: 2011 Jul 28. The Effect of Abdominal Exercise on Abdominal Fat.J Strength Cond Res.
Vispute SS, Smith JD, Lecheminant JD, Hurley KS.Source 1Department of Kinesiology & Health Education, Southern Illinois University Edwardsville, Edwardsville, Illinois; 2Department of Health & Kinesiology, Texas A&M University-San Antonio, San Antonio, Texas; 3Department of Exercise Sciences, Brigham Young University, Provo, Utah; and 4School of Physical Education, Sports & Exercise Science, Ball State University, Muncie, Indiana.