Bli bedre med støtte fra andre

Studie viser at du presterer bedre med støtte fra andre.

Forskere fra Universitetet i Exter har funnet ut at skal du bli bedre i idrett og prestere bedre på trening, bør du be om støtte fra venner og familie.

Studien viste at en daglig støtte i form av at en lytter, kommer med oppmuntrende innspill og hjelp, er med på å forbedre prestasjonen betydelig.  Denne sammenhengen er også tidligere dokumentert for personer som vil slanke seg og slutte å røyke.

Studien konkluderer med at denne sammenhengen gjelder både for profesjonelle og amatøridrettsutøvere.

Kilde: Journal of Applied Sport Psychology