Fysisk aktivitet for eldre

Forskningen viser at fysisk aktivitet kan ha store positive effekter på den fysiske og mentale helsen til eldre mennesker.

Betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre er et felt det har blitt forsket på i flere tiår. I november i fjor møttes 26 av verdens ledende eksperter på temaet i København for å diskutere hva forskningen faktisk sier om fysisk aktivitet for eldre. Dette møtet resulterte i et såkalt consensus statement, en slags erklæring om hva forskningen kan fortelle oss om et bestemt tema. Erklæringen ble publisert i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine i februar (1), og videre i denne artikkelen skal vi ta for oss erklæringen og se på hva forskerne kom frem til under møtet i København.

Fysisk helse

La oss starte med hva slags betydning trening kan ha for den fysiske helsen. Her er forskerne enige om at fysisk aktivitet lar eldre mennesker vedlikeholde sin fysiske helse og sin funksjonsevne på en bedre måte. Når man ser på studier som sammenligner aktive og inaktive seniorer, ser man at de som er aktive har bedre fysisk og kognitiv funksjonsevne, bedre mobilitet, og at de generelt sett føler seg i bedre form. De aktive har også mindre risiko for å falle og skade seg, og de sliter mindre med muskel- og skjelettplager.

Les også: Vektreduksjon hos eldre…

Forskjellene kommer tydeligst frem når man sammenligner inaktive personer med personer som har vært aktive hele livet, men også for dem som begynner å trene i godt voksen alder er det mye å hente. Forskningen viser også at de positive gevinstene slår inn allerede ved svært lavt treningsvolum, så det er ikke mye som skal til. Utover det er en klar sammenheng mellom tiden man bruker på fysisk aktivitet og hvor mye man får igjen for det.

Hjernen og mental helse

Også for hjernen sin del er det mye å hente på å holde seg aktiv. Forskningen tyder på at fysisk aktivitet kan bidra til å holde de kognitive evnene vedlike, samt redusere risikoen for å utvikle demens og andre nevrodegenerative sykdommer. Eksperimentelle studier har også vist at rundt 3 timer trening i uka har ført til forbedring av hjernens strukturer og funksjon, samt forbedring av de eldres kognitive og motoriske ferdigheter.

Forskerne er også enige om at fysisk aktive seniorer ser ut til å ha bedre selvtillit og bedre opplevelse av egen form og helse enn de som er inaktive. Det ser også ut til at forekomsten av depresjon er mindre hos de som holder seg aktive. Med andre ord kan trening og aktivitet være svært positivt for eldre menneskers mentale helse.

Konklusjon

Kort oppsummert er ekspertene enige om at det er mange grunner til at eldre bør holde seg aktive. Fysisk aktivitet og trening bidrar til å holde kroppen friskere, sprekere og mindre utsatt for fall og skader. Det samme gjelder for hjernen, som påvirkes positivt av fysisk trening. Det ser også ut til at seniorer som er aktive har bedre selvtillit og generelt opplever større livskvalitet enn de som er inaktive.

Forskerne fremhever til slutt viktigheten av å legge til rette for at seniorer kan føle seg trygge på trening og etablere fysisk aktivitet som en vane. Da er det større sannsynlighet for at de kan holde seg i gang over tid og nyte godt av de mange gevinstene fysisk aktivitet kan føre med seg.

Kilde

1. Bangsbo J, Blackwell J, Boraxbekk C, et al Copenhagen Consensus statement 2019: physical activity and ageing. British Journal of Sports Medicine. Published Online First: 21 February 2019 doi: 10.1136/bjsports-2018-100451