Bedre treningseffekt med musikk på øret?

Forskning viser at trener du med musikk du liker, kan treningseffekten øke.  Denne forskningsrapporten prøver å gi svar på om denne effekten er like sterk hos godt trente som hos lite trente.

Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom trening og musikk samt etablere et inntrykk om hvordan disse faktorene påvirket spenningsnivå og tid til utmattelse ved å sammenligne godt trente med litt trente.

Metode

Forsøkspersonene var 26 universitetsstudenter, 13 godt trente og 13 litt trente.  De gjennomførte et spørreskjema spenningsnivå før og etter en løpetest på tredemølle til utmattelse for å registrere forsøkspersonens spenningsnivå.

Denne testen ble gjennomført to ganger, en gang med musikk og en gang uten musikk.

Resultat

Statistiske analyser viste at begge gruppene fikk redusert spenningsnivå etter løpetesten uavhengig om det var musikk eller ikke.

Resultatene viste også at gruppen som var best trent hadde en signifikant reduksjon i spenningsnivået etter trening når de utførte løpetesten med musikk sammenlignet med løpetesten uten musikk.  Forskerne fant ikke denne forskjellen hos gruppen som var lite trent.

Målingene viste også at det bare var de litt trente som holdt ut lenger på løpetesten med musikk til. De godt trente ikke fikk noen fremgang.

Konklusjon

Denne studien støtter tidligere utsagn om at trening er med på å redusere kroppens spenningsnivå, og foreslår at musikk under trening kan forbedre treningseffekten hos lite trente men ikke hos godt trente.

Videre mener forskerne at det å høre på musikk under trening kan forlenge en persons i treningsinnsats, men at dette avhenger av personens treningstilstand.

Kilde: J Sports Med Phys Fitness. 2010 Sep;50(3):281-7.Effects of music during exercise in different training status.Baldari C, Macone D, Bonavolontà V, Guidetti L. Unit of Exercise and Sport Sciences, Department of Health Sciences, University of Rome «Foro Italico», Rome, Italy – laura.guidetti@uniroma4.it.