Bedre treningseffekt av kompresjonsbekledning?

De siste årene har det blitt populært å bruke kompresjonsbekledning.  I følge produsentene skal dette treningstøyet gi prestasjonsforbedringer og redusere restitusjonstiden.  Men hva sier forskningen?

Kompresjonstøy skal gi et mekanisk press på kroppens overflate som igjen sørger for et press og kanskje stabilisering/støtte av kroppens vev.  Denne stabiliseringen av kroppsdelene som er også hovedhensikten til treningstøyet.  Stabiliseringen skal lindre treningsutløst ubehag eller hjelpe til å øke påfølgende treningsprestasjoner.

Bruk av kompresjonstøy skal gi både fysiske, fysiologiske eller psykiske fordeler.  Men de underliggende mekanismene til dette er ikke godt forklart.  Selv om det i dag finnes stor aksept for å bruke denne bekledningen både hos konkurranseutøvere og mosjonister, finnes det lite overbevisende forskning som støtter prestasjonsfremmende effekter.

Kritiske forskere
Forskningslitteraturen er svært oppdelt noe som skyldes den variasjonen av studier gjort på emnet.  Studiene har sett på type, variasjon og intensiteten på treningen, det er blitt gjennomført målinger som skal indikere trenings- og restitusjonseffekt til personer med ulik treningstilstand, det er sett på effekten av treningstøyet om det er blitt brukt kort eller lang tid og hvilke kroppsdeler som har blitt utsatt for kompresjonen.

Forskerne mener også at det er lite kunnskap om viktigheten til det nåværende systemet for ulike størrelser av denne type treningstøy, om treningstøyet gir like godt press etter mange gangers bruk sammenlignet med første gangs bruk og om alle disse faktorene spiller noen rolle til den eventuelle effekten kompresjonsbekledning skal ha.

Hva viser forskningen?
Under trening har forskning vist relativt få prestasjonsfremmende effekter ved bruk av kompresjonsbekledning.  Det er vist at denne type bekledning kan påvirke spenst i noen situasjoner, men det finnes lite data tilgjengelig som indikerer positive prestasjonseffekter i andre treningsformer.

Det finnes noen indikasjoner på fysiske og fysiologiske effekter som reduksjon av muskelvibrasjoner, forbedret kontroll/bevissthet over kroppens ledd, økt venøs blodtilførsel og oksygenbruk ved submaksimale intensiteter. 

Under restitusjon viser forskning tvetydige effekter på restitusjonstid og påfølgende prestasjoner. Noen målinger av styrke og power viser at bruk av kompresjonstøy kan gi økt restitusjon, mens sprint og hurtighetsprestasjoner ikke ble påvirket.

Mange studier viser at gangsperre etter trening blir redusert ved bruk av kompresjonsplagg, mens noen studier viser ingen effekt.

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at effekten av kompresjonsplagg på restitusjon ikke er klar.  De mener at det kreves mer forskning for å komme til enighet eller gi en mekanisk tolking av effektene til kompresjonsplagg under trening og restitusjon.

De mener også det finnes lite praktiske anbefalinger for idrettsutøvere å hente fra forskningslitteraturen på nåværende tidspunkt selv om dette sammendraget kan hjelpe kommende forskere videre slik at gode anbefalinger kan gis.

Kilde: Sports Med. 2011 Oct 1;41(10):815-43. Doi Compression garments and exercise: garment considerations, physiology and performance.Macrae BA, Cotter JD, Laing RM. Source Clothing and Textile Sciences, Department of Applied Sciences, University of Otago, Dunedin, New Zealand.