Bedre spenst med kompresjonsshorts?

Ny studie viser til bedre spenst med kompresjonsshorts sammenlignet med vanlig shorts.

I løpet av de siste årene har kompresjonsbekledning blitt mer og mer populært blant løpere. Det er likevel omdiskutert om kompresjonsbekledning har effekt på restitusjon og prestasjon (1). Imidlertid ser det ut som om det kan ha effekt på evnen til å hoppe høyt.

Rugg og Sternlicht (2) har gjennomført en undersøkelse hvor de sammenliknet hopphøyden hos utøvere etter 15 minutters løping med og uten bruk av kompresjonsshorts.
Utvalget bestod av 14 løpere (6 kvinner og 8 menn). Løpeturen bestod av 5 min på 50% av makspuls, 5 min på 70 % og 5 min på 85%. Spensthoppene ble utført 3 ganger både før og etter løpeturen, deretter ble utøverne spurt om grad av utmattelse og følelse av velbehag.

Gjennomsnittet av de tre spensthoppene etter løpeturen var statistisk høyere med bruk av kompresjonsshorts, sammenlignet med vanlig shorts, med en økning på 4,5 %. Det var også en økning i hopphøyden ved bruk av kompresjonsshorts med 4,5 % når en sammenligner endringen i hopphøyde etter løpeturen. I tillegg ble det rapportert om lavere grad av utmattelse samt økt velbehagfølelse med bruk av kompresjonsshorts sammenliknet med bruk av vanlig shorts.

På denne bakgrunnen konkluderes det med at kompresjonsshorts kan være fornuftig å bruke for å vedlikeholde eksplosiviteten i beina etter en løpetur. Dette kan være aktuelt for mange som trener på treningssentre, og varmer opp med løp før spenst- og eksplosive styrkeøvelser utføres. Dog, beskriver ikke denne studien noe om effekten ved bruk av kompresjonsshorts hos eliteløpere. 

Kilder:
(1)    https://www.trening.no/treningstips/8867.o2.html
(2)    Rugg S & Sternlicht E (2013) The effect of graduated compression tights, compared with running shorts, on counter movement jump performance before and after submaximal running. J Strength Cond Res. 27(4):1067-73