Bedre restitusjon med musikk

Flere forskningsartikler viser at musikk til treningen øker motivasjonen.  Men musikk har flere positive virkninger på deg som trener.

Liker du å trene hardt og er glad i musikk? Da bør du lese videre.

I tillegg til å øke motivasjonen kan musikk gi kortere restitusjonstid etter har trening.
Hensikten med denne studien var å isolere effekten rytmen til musikken har på restitusjon etter hard trening.

Ti menn i med gjennomsnittsalder 26,1 år gjennomførte tre 6 minutters løpetester med svært høy intensitet. Etter de tre løpetestene ble forsøkspersonene satt under 3 ulike forhold til restitusjon i tilfeldig rekkefølge. 

De tre ulike måtene restitusjonen ble gjennomført på: avslapping uten musikk, avslapping til motiverende musikk (dansbar musikk med en rytme på 140 bpm) spilt med mp3 spiller og avslapping med kun avspilling av rytmen til den samme motiverende musikken.

For å fastslå effekten av de tre ulike måtene å restituere seg på, ble melkesyrenivå og hjertefrekvens målt 3,6,9,12 og 15 minutter etter løpetesten.

Resultatene viste ingen forskjell i hjertefrekvens i de tre måtene å restituere seg på.

Men målingene viste at melkesyrekonsentrasjonen falt raskere i begge forholdene hvor det ble brukt musikk/rytme.

Selv om både musikk og bare rytme hadde god effekt på restitusjon, viste målingene at musikk gav bedre effekt enn bare rytme.

Konklusjon
Rytme spiller en viktig rolle til effekten musikk har på restitusjon, og rytme kan brukes til å korte ned restitusjonstiden når musikk ikke er tilgjengelig eller når kulturelle hindringer eller individuelle hensyn må tas.  Hva som er den optimale rytmen eller musikken er enda ikke bestemt.

Kilde: 1. J Strength Cond Res. 2012 Jun 11. Effect of rhythm on the recovery from intense exercise. Eliakim M, Bodner E, Meckel Y, Nemet D, Eliakim A.Source 1Department of Music Therapy, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel. 2Zinman College of Physical Education, Life Science Department, Wingate Institute, Netanya, Israel. 3Child Health & Sport Center, Pediatric department, Meir Medical Center, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Kfar-Saba, Israel.