Bedre hukommelse med trening

Trening gir deg bedre langtidshukommelse.

Studien undersøkte hvilken effekt en enkel treningsøkt har på langtidshukommelsen.

En tekst ble lært utenat for å teste langtidshukommelsen. 

Forsøkspersonene (48 stk) ble delt inn i tre grupper.  En gruppe som trente før de måtte lære teksten, en gruppe som trente etter de hadde lært teksten og en kontrollgruppe som ikke trente. Teksten ble gjengitt 35 minutter etter treningsøkten.

Treningen var 30 minutt sykling på ergometersykkel med moderat intensitet.

Resultatene viste at bare gruppen som trente før de måtte lære teksten husket mest sammenlignet med kontrollgruppen.  Sammenligning mellom treningsgruppene viste at trening før memoreringen gav best effekt på hukommelsen, men det var ingen statistisk signifikant forskjell.

Forskerne konkluderer med at en treningsøkt gir en akutt effekt på hukommelsen og at « timing» av treningsøkten også kan påvirke hukommelsen.

Kilde: Res Q Exerc Sport. 2011 Dec;82(4):712-21.Effects of acute exercise on long-term memory.
Labban JD, Etnier JL. Source Department of Kinesiology, University of North Carolina-Greensboro, Greensboro, NC 27402, USA. jdlabban@uncg.edu