Bedre hørsel med god utholdenhet?

Ny studie antar at det er sammenheng mellom god hørsel og utholdenhet.

Denne studien hadde til hensikt å følge opp mindre studier gjort på emnet utholdenhet og hørsel.
God utholdenhet ble i denne studien definert som høyt oksygenopptak. 

Forsøkspersonene var 1 082 menn og kvinner i alderen 20 – 49 år.  Data ble hentet fra en stor undersøkelse med navn National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Oksygenopptaket ble beregnet ved hjelp av en submaksimal tredemølletest.  Måling av hørsel ble gjort ved hjelp av et toneapparat for å undersøke om forsøkspersonene hørte høye og lave lyder.

Resultat
Dersom resultatene for både menn og kvinner ble sett under ett, var det ingen sammenheng mellom utholdenhet og hørsel.  Men dersom bare resultatene for kvinnene ble vurdert, viste resultatene at kvinner med god utholdenhet hadde 6 % større sjanse til å høre godt sammenlignet med dem med dårligere hørsel.

Konklusjon
Denne studien viser at det er en sammenheng mellom hørsel og utholdenhet hos kvinner.  Det trengs flere studier som kan bekrefte denne sammenhengen for å konkludere med at utholdenhet har en gunstig effekt på hørselen.

Kilde: Am J Audiol. 2012 Jan 23 Association Between Cardiorespiratory Fitness and Hearing Sensitivity. Loprinzi PD, Cardinal BJ, Gilham B. Assistant Professor, Bellarmine University, Department of Exercise Science, Donna & Allan Lansing School of Nursing & Health Sciences, Louisville, KY.