Barn med aktive venner trener mer

Denne studien viser at barn som har aktive venner er i mer fysisk aktivitet enn barn som har mindre aktive venner.

Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan venners aktivitetsnivå påvirker barns aktivitetsnivå.  Forsøkspersonene var barn i alderen 10 – 11 år.


Metode

Data ble innsamlet fra 986 barn.  Det ble gjennomført nøyaktige målinger av fysisk aktivitetsnivå og identifisering av venner.

Venner ble klassifisert som den beste vennen på skolen eller bestevennen i nabolaget.

Deltakerne identifiserte sin beste venn på skolen og svarte på spørreskjema hvor ofte de deltok på ulike treninger med venner og om vennene oppmuntret dem til å bli med på trening.

Aktivitetsnivået til barna ble målt ved hjelp av et akselerometer. Et akselerometer er en liten elektronisk innretning som festes med belte på kroppen for måling av akselrasjon og krefter produsert av tyngdekraft.

Akselerometeret målte gjennomsnittlig i minutter hvor lenge barna var i fra middel til hard fysisk aktivitet.

I tillegg ble gjennomsnittlig tellinger fra akelsrometeret målt for alle barn og vennene deres.

Statistisk analyse ble brukt for å finne sammenheng mellom barn og venners aktivitetsnivå.

Resultat
Resultatene av de statistiske analysene viste at for både gutter og jenter er det en stor sammenheng mellom aktivitetsnivået til venner og eget aktivitetsnivå. 


Konklusjon

Jenter og gutter som deltar regelmessig i fysisk aktivitet med deres beste venner oppnår høyt et nivå av fysisk aktivitet.

Kilde:. Med Sci Sports Exerc. 2011 Feb;43(2):259-65.Better with a buddy: influence of best friends on children’s physical activity. Jago R, Macdonald-Wallis K, Thompson JL, Page AS, Brockman R, Fox KR. Centre for Exercise, Nutrition & Health, School for Policy Studies, University of Bristol, Bristol, UNITED KINGDOM. Russ.Jago@bris.ac.uk