Barn, foreldre og spenningsnivå i forbindelse med idrettskonkurranse

Er det sammenheng mellom spenningsnivå i forkant av konkurranse og foreldres tilstedeværelse?

Denne franske studien ønsket å kartlegge hvilken betydning foreldrenes tilstedeværelse har under konkurranse med tanke på utøverens spenningsnivå i forkant av konkurranse. Data ble samlet fra et utvalg av 341 utøvere. Utvalget bestod at barn- og unge som konkurrerer i basketball (N=201) og tennis (N=140).

Resultatene viser at:

 -tilstedeværelse av begge foreldrene var assosiert med høyere spenningsnivå i forkant av konkurranse for alle deltakerne, med unntak av mannlige tennisspillere.

 -kvinnelige tennisspillere på regionalt og nasjonalt nivå opplever større press gjennom foreldrenes tilstedeværelse sammenlignet med de fleste andre konkurranseutøvere.

 -det er positiv sammenheng mellom spenningsnivå i forkant av konkurranse og foreldrenes tilstedeværelse for tennisspillere, men ikke for basketballspillere.

 -Retningslinjer og press ble positivt assosiert med spenningsnivå for alle tennisspillere, mens ros og forståelse var negativt relatert til angst for kvinnelige tennisspillere.

Referanse:

Bois, JE., Delfrorge, C., og Lalanne, J. (2009). The influense of parenting practices and parental presence on childrens’s and adolecent’s pre-competitive anxiety. Journal of Sport Sciences, 27 (10): 995-1005.