Ankelmobilitet

Tilstrekkelig ankelmobilitet er et krav i mange idretter og øvelser. Men hva er nok?

Ankelmobilitet er et interessant og meget viktig emne, spesielt innen prestasjonsrettet trening, og for å optimalisere teknikk i øvelser for underekstremitetene. Ankelmobilitet og mangel på sådan er for eksempel noe som ofte medfører kompensasjoner i knebøy, frontbøy og spesielt olympiske løft (på grunn av svært store krav til nok dorsalfleksjon).

Dårlig ankelmobilitet er et ofte oversett problem som ved korrigering virkelig kan forbedre resultatene og teknikken i mange øvelser. Svært mange mangler dorsalfleksjon og årsakene er mange. En ting man blant annet ser at påvirker mobiliteten er høyhælte sko som mange damer bruker ofte. Som resultat av at de ved slikt skotøy går i en plantarflektert posisjon over lengre tid reduseres dorsalfleksjonen.

Om ankelmobiliten er svært innskrenket vil det også kunne medføre kompensatorisk bevegelse ved vanlig aktivitet som å gå og løpe.

ankelmobilitet2

Hvor mye er nok?
Svaret er at det kommer an på. Det kommer an på hva slags behov du har for mobiliteten i anklene og det kommer an på hva slags kropp du har. Antropometri(målinger av menneskekroppens proporsjoner) vil i stor grad også påvirke behovet. En med korte lårben vil ikke trenge like mye ankelmobilitet som en med lange. På grunn av antropometriske forskjeller er det også vanskelig å finne en enkel test av ankelmobilitet og hva som er tilstrekkelig fordi lengdeforholdene på legger og lårben vil påvirke en test(slik som på bildet over).

For å måle eksakt ankelmobilitet må man måle grader og det krever utstyr de færreste har tilgang på.

En studie (1) fant at normal ikke-vektbærende dorsalfleksjon ble målt til 0 til 16,5 grader og 7,1 til 34,7 grader vektbærende.

En annen studie (2) så på korrelasjonen mellom ikke-vektbærende og vektbærende dorsalfleksjon hos 43 friske menn. Forskerne konkluderte med at det var signifikante forskjeller i ikke-vektbærende og vektbærende målinger og at de to målingene ikke kan brukes om internt om hverandre.

Oppsummering
– Nok dorsalfleksjon er viktig, men svært stor dorsalfleksjon kan medføre svært knedominant mønster med påfølgende store skjærekrefter. Dette kan utsette knærne. For lite dorsalfleksjon vil i knedominante øvelser føre til mer «forward lean» og et mer hoftedominant mønster.
– Behovet for nok dorsalfleksjon er individuelt.
– Høye hæler på sko kan redusere dorsalfleksjonen over tid.
– Studier viser forskjell i krav til dorsalfleksjon i ikke-vektbærende og vektbærende sammenheng.
Referanser:

1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8135911
2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001734

Artikkelen er levert i samarbeid med Akademiet For Personlig Trening.

Bilder i artikkelen er hentet fra Akademiet For Personlig Trening og fotograf Lena Britt.