Alkohol og utholdenhetsprestasjoner

Her kan du lese om hvilken akutt effekt alkohol har på utholdenhetsprestasjoner.

Hensikten med denne studien var å undersøke den akutte effekten av en liten dose alkohol (0,5 ml etanol per kg fettfri kroppsmasse i kombinasjon med karbohydrat) har på utholdenhetsprestasjoner hos syklister.


Metode

Forsøkspersonene var 13 veltrente syklister.  De gjennomførte en 60 minutter sykkeltest på tid i et kalometrisk kammer (måleinstrument som måler energiforbruk) etter å ha drukket en drikk med eller uten alkohol.  Forsøkspersonene ble delt inn i en gruppe som inntok en drikk bestående av alkohold og karbohydrater. 

Kontrollgruppen inntok en drikk bestående bare av karbohydrater.

Resultat
Resultatene viste at inntak av alkohol gav en signifikant reduksjon i prestasjonen når forskerne målte power.  Dette skyldes lavere oksygenforbruk, karbondioksid produksjon og glukoseforbruk hos forsøkspersonene som inntok alkohol.

Gruppen som inntok alkohol fikk en økning i hjertefrekvens og subjektiv oppfattelse av utmattelse sammenlignet med kontrollgruppen.

Alkoholinntaket påvirket ikke glukosenivå i blodet og laktatkonsentrasjonen.

Konklusjon
Resultatene viser at en akutt lav dose med alkohol reduserer utholdenhetsprestasjoner.  En økt påkjennelse i det kardiovaskulære systemet og psykobiologiske mekanismer kan forklare denne reduksjonen i utholdenhetsprestasjoner.

Kilde: 2009 May-Jun;44(3):278-83. 2009 Jan 9. Effect of a small dose of alcohol on the endurance performance of trained cyclists. Lecoultre V, Schutz Y Department of Physiology, Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland. virgile.lecoultre@unil.ch