Trening og migrene

Det blir antatt at trening har en positiv effekt på migrene. Allikevel er det gjort relativt få undersøkelser på dette feltet. Ingen av disse undersøkelsene kan imidlertid bekrefte at fysisk trening kan redusere migrene.

Utgangspunktet for dette studiet var derfor å utvikle et treningsprogram tilpasset migrenepasienter, for så å se på effektene av dette.

16 pasienter var med i undersøkelsen. Åtte av disse gjennomførte ti uker med utholdenhetstrening fordelt på tre økter pr uke. Treningsprogrammet var spesifikt rettet inn mot å heve utholdenhetsnivået til deltagerne. Utholdenhetskapasiteten ble målt med bruk av en PWC 150 test. Dette er en submaksimal sykkelergometertest hvor en øker belastningen gradvis hvert andre minutt. Testen avsluttes når hjertefrekvensen når gitte nivåer avhengig av treningstilstand.

Resultatene av undersøkelsen viste at deltagerne fikk en reduksjon i antall migreneanfall per måned, også intensiteten av angrepene gikk ned. Som et resultat av treningen økte pasientene utholdenhetsnivået, noe som igjen førte til lavere stressnivå og dermed også stressaktiverende atferd.

Ut fra dette konkluderer forskerne med at økt utholdenhet vil kunne være en faktor som kan redusere migreneanfall og at utholdenhetstrening kan være en terapeutisk behandlingsmetode for denne lidelsen.

Henvisning:
Darabaneanu S, Overath CH, Rubin D, Lüthje S, Sye W, Niederberger U, Gerber WD, Weisser B. (2011). Aerobic Exercise as a Therapy Option for Migraine: A Pilot Study. International Journal of Sports Medicine.