Når kontakte lege?

Akutte hodeskader er det store marerittet for alle som driver med fysisk aktivitet med litt risiko. Når skal vi oppsøke medisinsk hjelp?

Hodeskader er en viktig årsak til alvorlig funksjonshemning etter skade ved idrettsaktivitet.
Hodeskader omfatter alt fra alvorlig skade som kan medføre stor sykelighet, til minimale og lette hodeskader med forbigående forandringer i bevisstheten.

Hodeskader utgjør ca 10% av alle idrettsskader, og det er flest skader i aldersgruppen 10-30 år.

I idretter som ridning, boksing, fotball, ishockey og alpint vil man oftest se hodeskader i Norge.

Det er av allmenn interesse å ha noe kjennskap til hvordan man skal forholde seg til en akuttskade når den inntreffer.
Jo større kraft og energi et traume mot hodet har, jo større er risikoen for at personen pådrar seg en alvorlig hodeskade.
Det er derfor viktig at personer som har observert hendelsen kan redegjøre helsepersonell om hva som skjedde, dersom personen selv er bevisstløs eller ikke husker hendelsen.

Men det viktigste er: dersom vi er i det minste i tvil om at en skade mot hode bør undersøkes av lege, så bør den nettopp det.

Dersom skaden er så liten at den går ubemerket hen, kan likevel reaksjoner i timene etter avsluttet aktivitet gi grunn til legekonsultasjon.

Dette gjelder dersom den skadede personen ikke snakker på vanlig måte (ord og setninger er uklare, nedsatt konsentrasjonsevne, personen virker desorientert for tid og sted, personen virker urimelig irritert eller sløv). Hukommelsen er et viktig sjekkpunkt, spesielt korttidshukommelsen.

I tillegg bør lege oppsøkes dersom bevegelsesmønster er påvirket; endret balanse og koordinasjon er mest sentralt. Bevissthet om tid, sted, situasjon og egne data (navn og for eksempel telefonnummer) gir indikasjon for legebesøk.

Hjernerystelser har oftest god prognose, men det er viktig å få en god undersøkelse med tilhørende råd og eventuell annen behandling.
Det finnes for øvrig egne retningslinjer for når en hodeskadet person kan gjenoppta sin fysiske aktivitet.

Kilder:
Bahr R & Mæhlum: Idrettsskader. Gazette Bok.