Kalkulatorer vektregulering

Her finner du kalkulatorer som kan hjelpe deg med vektregulering.

Waist-hip ratio kalkulator

Kalkulator som måler forholdet mellom omkrets hofte og midje (waist-hip ratio) blir brukt til å vurdere om en person er i risikosonen for å utvikle alvorlige helseplager.

Hvordan finne målene som skal inn i kalkulatoren?

Midje: mål omkretsen på det smaleste stedet til den naturlige midjen, vanligvis rett ovenfor navlen.

Hofte: mål omkrets hvor omkretsen er størst over rumpe og hofte.

Denne kalkulatoren kan brukes for både menn og kvinner.

Forskning viser at mennesker med epleformet kropp har større sannsynlighet til å utvikle helseproblem enn mennesker med pæreformet kropp.

Denne kalkulatoren kan brukes til å fastslå overvekt, som igjen kan være en indikator på mer alvorlige helseproblem.

Viser kalkulatoren 0,7 for kvinner og 0,9 for menn, viser forskning av det er en stor sammenheng med god helse og fruktbarhet.

Forholdet mellom hofte-midje har vist seg å være en bestemmende faktor for å avgjøre sannsynligheten for dødelighet hos eldre mennesker.

Forskning viser at forholdet mellom hofte-midje er bedre enn BMI for å bestemme risiko for dødelighet enn BMI.
Forskning viser også at forholdet mellom hofte-midje er en indikator på om en kvinne blir oppfattet som attraktiv hos menn.  Hvilket forholdstall som blir sett på som mest attraktivt varierer fra verdensdel til verdensdel.

Kalkulator finner du her.

Kalkulator for BMR

Kalkulator for grunnforbrenning (Basal Metabolic Rate) har mange likheter med hvileforbrenning (Resting Metabolic Rate) som er energiforbruket i hvile i omgivelser med normal temperaur og når fordøyelsessystemet er inaktivt (noe som krever 12 timers faste hos mennesker). Energien som blir frigitt i denne tilstanden er bare tilstrekkelig til å holde i gang de vitale organer som hjerte, lunger og nyrer og resten av nervesystemet, leve, kjønnsorgan, muskler og hud.
BMR reduseres med alder og tap av muskelmasse.

Forskning på 90-tallet viste at det ikke er noen sammenheng mellom aerob utholdenhet og BMR når målingene tok hensyn til fettfri kroppsmasse. Nyere forskning viser at anaerob utholdenhet øker hvileforbrenningen.

Sykdom, nylig inntatt mat og drikke, temperatur i omgivelsene og hvor stresset du er kan påvirke forbrenningen din.

Kalkulator finner du her.

Kalkulator for BMI

BMI er en statistisk måleenhet basert på en persons kroppsvekt og høyde.  BMI måler ikke kroppssammensetning, men er en måleenhet som estimerer om kroppsvekten er sunn i forhold til en persons høyde.

Måleenheten er mye brukt i forskning i hvor man skal bestemme om en befolkning er overvektig, undervektig eller normalvektig.

BMI sørger for en enkel numerisk måleenhet for å bestemme om en person er ”tykk” eller ”tynn”, og gjør at helsepersonell er i stand til å diskutere over- og undervektsproblematikk objektiv med deres pasienter.  Men BMI er blitt kontroversielt spesielt blant mennesker som trener, som stoler konsekvent på den nummeriske autoriteten for å bestemme om man er overvektig eller undervektig.  BMI sin hensikt er å klassifisere innaktive mennesker med en gjennomsnittlig kroppssammensetning.

For denne delen av befolkningen gjelder følgende verdier: en BMI mellom 18,5 til 25 kan indikere normal vekt.  BMI lavere enn 18,5 kan indikere at en person er undervektig, mens et tall over 25 kan indikere overvekt.

Et tall under 17,5 kan indikere at en person har anoreksia nervosa.

Et tall over 30 kan indikere kraftig overvekt.

Kalkulator finner du her.