Taggede innlegg langrenn

Stavlengder i langrenn

Tidligere forskning har vist at de stavlengdene skiløpere selv velger, ikke alltid gir best prestasjon. Thomas Losnegard og Ernst Albin Hansen har undersøkt dette nærmere. For maksimal staking på snø fant de bedret prestasjon med staver som var 7.5 cm lengre enn utøvernes selvvalgte staver.