Tung styrketrening er best

Hvilken styrketrening er best for å forbedre en persons evne til å sprinte flere ganger?

Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av to ulike styrketreningsprogram på utmattelse ved gjentakende spurter på ergometersykkel hos fotballspillere. Styrkeprogrammet bestod av øvelsen knebøy.  Øvelsen ble utført til 90 graders vinkel i kneleddet.

Metode
Forsøkspersonene var 20 mannlige profesjonelle fotballspillere som ble delt inn i to grupper.  Den ene gruppen gjennomførte 4 serier med 5 repetisjoner med 90 % av deres 1 repetisjon maksimalt (1RM).  Den andre gruppen gjennomførte 4 serier med 12 repetisjoner med en belastning tilsvarende 70 % av 1RM.  Treningsprogrammet ble gjennomført 3 ganger per uke i 6 uker i oppkjøringsfasen til sesongstart.

Forsøkspersonenes evne til gjentakende sprinter ble målt før og etter treningsperioden.  Sprinttesten ble gjennomført slik: 10 x 6 sekunders sprint på ergometersykkel med 24 sekunders passive pauser.
Det ble også målt endring i maksimal styrke i øvelsen knebøy og økning i muskelmasse i lårmusklene.

Resultat
Maksimal styrke økte hos begge gruppene, men økningen var størst hos gruppen som trente med tungest belastning.
Muskelvolum i lårmusklene økte bare hos gruppen som trente med lavest belastning.

Målingene etter endt treningsperiode viste at begge gruppene fikk gjennomført økt total arbeid i løpet av de 10 spurtene.  Men når det ble sett på målinger av kun siste halvdel av hver spurt fikk gruppen som trente med tyngst belastning en signifikant forbedring sammenlignet med gruppen som trente med lett belastning.


Konklusjon

Ut fra disse resultatene mener forskerne at styrketrening med tung belastning er å foretrekke fremfor styrketrening med moderat belastning fordi den øker styrken uten å øke muskelmassen og gir også bedre evne til å gjennomføre flere sprinter.  Derfor er styrketrening med tung belastning anbefalt dersom målet er å øke maksimal styrke og unngå utmattelse under sprint hos mannlige profesjonelle fotballspillere.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 May 12. Effects of Two Different Half-Squat Training Programs on Fatigue During Repeated Cycling Sprints in Soccer Players.
Bogdanis GC, Papaspyrou A, Souglis AG, Theos A, Sotiropoulos A, Maridaki M. Source Department of Sports Medicine and Biology of Physical Activity, University of Athens, Athens, Greece; and Department of Team Sports, Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Athens, Athens, Greece.