Styrketrening under sesong

Hvor ofte bør idrettsutøvere trene styrke under sesong for å opprettholde hurtighet, spenst og maksimal styrke?

Målet med denne studien var å undersøke hvordan treningsfrekvens påvirker maksimal styrke, spenst og hurtighet (40 meter sprint) hos profesjonelle fotballspillere.

Som en tilvenningsperiode gjennomførte fotballspillerne et styrketreningsprogram to ganger per uke i 10 uker.

Når fotballsesongen startet ble forsøkspersonene delt i to grupper.  Den ene gruppen gjennomførte styrketreningsprogrammet en gang i uka, mens den andre gruppen gjennomførte styrketreningsprogrammet en gang annenhver uke. Treningsperioden i sesongen hadde en varighet på 12 uker.

Det var kun treningsfrekvens som var forskjellig mellom gruppene. Øvelsene, antall serier og repetisjoner i styrketreningsprogrammet var likt.

Resultat
Styrketreningen som ble gjennomført i tilvenningsperioden resulterte i økt maksimal styrke, økt hurtighet og forbedret spenst.

Styrketrening gjennomført i sesongen vise følgende resultater: gruppen som trente en gang per uke en videre økning i maksimal styrke og økt hurtighet.  Gruppen som trente en gang i uken annenhver uke fikk en reduksjon i både maksimal styrke og hurtighet.

Det ble ikke registrert noen endring i spenst mellom de to gruppene.

Konklusjon
Det å trene styrke en gang per uke under sesong er nok til å opprettholde den maksimale styrke, spenst og hurtighet som ble opparbeidet i løpet av en 10 ukers forberedelsesperiode hos profesjonelle fotballspillere.

På en annen side var det ikke nok å trene styrke en gang annenhver uke for å opprettholde maksimal styrke og hurtighet.

Den praktiske anbefalingen utledet fra denne undersøkelsen er at i løpet av en 12 ukers periode vil en styrkeøkt i uka være nok til å opprettholde en opparbeidet styrke og hurtighet.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Aug 24. Effects of In-season Strength Maintenance Training Frequency in Professional Soccer Players. Rønnestad BR, Nymark BS, Raastad T Source1Lillehammer University College, Lillehammer, Norway; and 2Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.