Styrketrening og væsketap

Hvordan blir prestasjonen påvirket av å være dehydrert?  Denne studien ser på effekten av væsketap i kombinasjon med styrketrening.

Studien undersøkte effekter av styrketrening i dehydrert tilstand.

Metode
Ti menn utførte to forsøk.  Før treningen til begge forsøkene ble forsøkspersonene utsatt for varme fra et varmt bad som hadde en temperatur på 39 grader celsius.  Dette for å påføre forsøkspersonene væsketap.

I det ene forsøket utførte forsøkspersonen styrketrening med væskeinntak under treningen.  I det andre forsøket gjennomførte de det samme treningsprogrammet i dehydrert tilstand(- 3 % av kroppsvekten i væsketap). 

Styrkeprogrammet bestod av øvelsene benkpress, nedtrekk, skulderpress, bicepscurl, tricepspress og legg press. Alle øvelsene ble gjennomført med 3 sett til utmattelse (utgangspunktet for fastsettelse for vektbelastning var 12 RM) og 2 minutter pause mellom hvert sett.

Resultat
De statistiske analysene viste at totalt antall repetisjoner summert fra alle øvelsene var signifikant lavere hos den dehydrerte gruppen (144,1 +/-26,6 reps) versus gruppen som inntok væske (169,4 +/- 29,1 reps).  Ser en på hver enkelt øvelse for seg klarte den dehydrerte gruppen i gjennomsnitt 2 repetisjoner færre per øvelse. 

I pausene var den gjennomsnittlige pulsen til den dehydrerte gruppen 116 slag per minutt (+/- 15 slag) mens hos gruppen som inntok væske var pulsen 105 slag per minutt (+/-13 slag).


Konklusjon

Styrketrening i dehydrert tilstand medfører at prestasjonen faller.  Dette var synlig ved at den dehydrerte gruppen klarte færre repetisjoner og hadde høyere puls i pausene.  Høyere puls i pausene betyr at kroppen trenger lengre tid til å hente seg inn igjen.  Dette viser hvor viktig det er med tilstrekkelig væske under styrketrening.

Kilde:
Eur J Appl Physiol. 2010 Jan 12 ”Impact of dehydration on a full body resistance exercise protocol.” Kraft JA, Green JM, Bishop PA, Richardson MT, Neggers YH, Leeper JD.Missouri Western State University, 4525 Downs Drive, 214 Looney Complex, St Joseph, USA, jkraft@missouriwestern.edu.