Styrketrening og ryggplager

En av den mest vanlige muskel-og skjelettlidelsen er kroniske muskelsmerter i korsrygg.  Slike plager gir smerter og hemmer dagligdagse gjøremål som igjen reduserer livskvaliteten.  Denne studien undersøker om periodisert styrketrening reduserer smerter i korsrygg.

Forskning viser at smerter og bevegelseshemming som følge av muskelsmerter i korsrygg kan bli redusert ved trening med moderat treningsvolum og intensitet.  Nylig er det vist at periodisert styrketrening kan være effektivt for å redusere muskelsmerter i korsrygg hos sedate unge, middelaldrende og eldre voksne menn.

Hensikten med denne studien var å fastslå om periodisert styrketrening kunne øke styrken, redusere muskelsmerter og øke livskvaliteten til moderat godt trente middelaldrende og eldre menn.

Metode
Forsøkspersonene var 45 menn som ble delt inn i grupper etter alder.  Gruppe a) var middelaldrende menn, gruppe b) eldre menn og gruppe c) var kontrollgruppe.

Alle forsøkspersonene hadde kroniske muskelsmerter i korsryggen.

Studien pågikk i 16 uker. I tre av ukene var det tilvenning av styrketreningen, mens de resterende 13 ukene var styrketrening og testing. 

Styrketesten ble gjennomført før treningen startet og etter 8 og 12 uker.

Den periodiserte styrketreningen ble gjennomført systematisk og forsøkspersonene fikk progressivt økning i belastningen på alle de store muskelgruppene (styrkeprogram for hele kroppen).

Resultat
Resultatene indikerte at middelaldrende og eldre mosjonister med kroniske muskelsmerte i korsryggen responderte likt på styrketreningen, med forbedring i alle målingene (styrke, smerte og livskvalitet) gjennom hele studien.

Konklusjon
Ut fra resultatene blir det foreslått at periodisert styrketrening kan være effektiv treningsmetode som rehabilitering for moderat trente personer med kroniske muskelsmerter i korsryggen.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Jan;25(1):242-51. The influence of periodized resistance training on recreationally active males with chronic nonspecific low back pain. Jackson JK, Shepherd TR, Kell RT. Augustana Faculty, Department of Social Sciences, Exercise Physiology Laboratory, University of Alberta, Camrose, AB, Canada.