Styrketrening og aldring

Hvordan påvirker alderen muskelmasse og styrke?

Alderdommen kan vi ikke reversere. Det at vi blir eldre gjør at vi får redusert fysisk kapasitet.  Studier viser at styrketrening gir god effekt for eldre, noe som kan gjøre alderdommen lettere.  Men hvilke endringer gir alderen på vår evne til å utvikle styrke?

Kjennetegn på aldringen
Det er ofte økt sammenheng mellom redusert aktivitetsnivå og alderdom.  Om denne sammenhengen skyldes fysiologisk aldringsprosess eller alderdommen alene er vanskelig å slå fast.

Endringer som følge av alder:

  • redusert konsentrasjon av viktige hormon som gir sterkere skjelett og økt muskelmasse.
  • frem til 30 års alderen økes styrken vår og den holder seg relativ stabil til 40 – 50 års alderen.
  • maksimal muskelstyrke reduseres med ca. 15 % per tiår etter fylte 50 år.
  • maksimal muskelstyrke reduseres med ca. 30 % per tiår etter fylte 70 år.

Hvorfor blir styrken mindre?

Fysiologiske årsaker til at styrke blir mindre med økt alder:

  • muskelstyrken avtar som følge av at hver enkelt fiber reduserer sin diameter.
  • muskelstyrken avtar som følge av at antall muskelfiber reduseres.
  • spesielt type II muskelfiber reduseres etter fylte 50 år.
  • muskeltverrsnittet reduseres som følge av mer fettinnleiring i musklene.
  • hver enkelt muskelfiber produserer mindre kraft.

Muskelens evne til å slappe av
Med økende alder ser det ut som musklenes evne til å slappe av etter muskelarbeid (kontraksjon) blir dårligere.  Det betyr at motsatt arbeidende og muskler som samarbeider (antagonister og agonister)får større problemer med å utføre rytmiske bevegelser.   Resultatet av dette er at for eksempel gange og løp må skje med lavere frekvens enn tidligere.

Styrketrening har gunstig effekt på eldre.

Kilde: Styrketrening i teori og praksis. Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P.E., Rønnestad, B.R. og Wisnes, A. Gyldendal Undervisning, 2010.