Styrketrening med EMS – gir det noen effekt?

Blir du fristet til å kjøpe deg et elektrisk muskelstimuleringsapparat (EMS) på TV-shop for å få en sterkere og strammere kropp?  Her kan du lese en vitenskapelig studie som har sett på effekten av et slikt apparat.

Det blir ofte vist reklame av elektrisk muskelstimuleringsapparat (EMS) som påstås gis økt styrke, redusere kroppsvekt og kroppsfett og dermed gi en strammere kropp.  Denne studien undersøker om disse påstandene stemmer.

Studien benyttet seg av 27 forsøkspersoner.  Dette var frivillige studenter.  De ble delt inn i to grupper, en kontrollgruppe på 16 personer som ikke utførte ”trening” med EMS, og en testgruppe på 11 personer som brukte EMS 3 timer per uke etter produsentens anbefalinger.

Muskler som ble utsatt for EMS var biceps femoris (baksiden av låret), quadriceps (fremsiden av låret), biceps (armbøyer), triceps (armstrekker) og rectus abdominus (rette magemuskler).
Forsøkspersonene hadde en identisk test før og etter perioden med EMS stimulering som inkluderte måling av vekt, kroppsfett, styrke i muskler nevnt ovenfor og bilder tatt av kroppene før og etter.

Resultatene viste at det ble ingen endring i målingene.  Forskerne konkluderte med at EMS har ingen effekt på friske mennesker når det gjelder å øke styrke, redusere kroppsvekt, redusere fettprosent og å gi en strammere kropp.

Effects of Electrical Muscle Stimulation on Body
Composition, Muscle Strength, and Physical
Appearance
Journal of Strength and Conditioning Research, 2002, 16(2), 165–172
JOHN P. PORCARI,1 KAREN PALMER MCLEAN,2 CARL FOSTER,1
THOMAS KERNOZEK,2 BEN CRENSHAW,1 AND CHAD SWENSON1