Styrketrening kan reversere muskelaldring

Styrketrening gjør ikke bare voksne menneskers muskler sterkere, men også yngre

Det er vel kjent at styrketrening bedrer muskel styrke og funksjon hos så vel unge og gamle, men en undersøkelse viser at styrketrening også påvirker muskler når det er snakk om å ”snu tilbake klokken” på musklers alder.
Denne studien, publisert i Online journal PLoS, så på om styrketrening påvirket genenes funksjon i muskelvev hos eldre mennesker. Gener i muskulatur styrer blant annet hvordan proteiner blir dannet i muskulatur.

Ved å analysere små deler av muskelvev fra en gruppe med unge og en gruppe eldre voksne, fant forskere ut at muskelvevet hos de eldre skilte seg vesentlig fra de yngre. Den største forskjellen var at eldre muskelvev hadde nedsatt funksjon i muskelcellens mitokondrier. Mitokondrier er muskelcellens ”kraftverk”.

Denne nedsatte funksjonen av mitokondrier var reversibel. Etter at 14 av de eldre voksne gjennomførte 6 måneder med styrketrening, fungerte eldre muskulatur mer som yngre.

“På en svært enkel måte ble musklene yngre” sa Dr. Simon Melov fra Buck Institute for Age Research i Novato, California.

Eksperter har lenge visst at trening er bra for unge og gamle, men de nye funnene viser faktisk at muskulatur hos eldre faktisk kan gjennomgå en foryngelse.

Undersøkelsen bestod av 25 friske kvinner og men eldre enn 65 år og 26 friske voksne i alderen 20-35 år. Begge gruppene hadde likt kosthold og like treningsrutiner. Ved å analysere muskelvev fra hver enkelt fant Melov’s team aldersrelaterte forskjeller i hundrevis av gener, som at mitokondrienes funksjon falt dramatisk i eldre muskelvev.
14 av de eldre voksne (65 +) trente styrke etter et program 2 dager i uka i 6 måneder.

Som ventet økte muskelstyrken hos testpersonene i den eldre gruppen vesentlig, og nærmet seg styrkenivået til den yngre gruppen (20-35 år).

Melov mener at det må forskes mer på om kondisjonstrening, som gange eller sykling, har same effekt på muskler og om trening kan reversere molekylær aldring i andre vevstyper i kroppen.

Denne undersøkelsen viser at det aldri er for sent å starte med trening!

Kilde:  PLoS One, online May 23, 2007.