Styrketrening hos eldre

Denne studien ser på effekten av styrketrening på eldre i kombinasjon med kreatintilskudd og CLA.

Det å bli eldre er ofte assosiert med mindre muskelmasse og økning i fettmasse.  Denne undersøkelsen ser på om kreatintilskudd og CLA (conjugated linoliec) kunne forsterke effekten styrketrening har på økning av styrke og forbedre kroppssammensetningen (mindre fettmasse og mer muskelmasse).

Metode
Forsøkspersonene var 39 menn (19 stk) og kvinner (20 stk) i alderen eldre enn 65 år.  Forsøkspersonene ble delt inn i to gruppe, en gruppe som inntok placebo, og en gruppe som inntok kreatintilskudd og CLA.  Mengden kreatintilskudd var 5 gram per dag mens mengde CLA var 6 gram per dag.

Styrketreningen bestod av 10 øvelser for de største muskelgruppene i overkropp og bena.  Forsøkspersonene utførte 12 repetisjoner til hver øvelse i følgende øvelser: chest press, leg press, leg extension, leg flexion, shoulder press, lat pull down, calf raise, back extension.  For øvelsene arm flexion og arm extension ble 10 repetisjoner utført.  Treningsprogrammet startet med 1 sett per øvelse med 50 % av 1 RM( 1 repetisjon maksimum) opptil 3 sett med 75 % av 1RM mot slutten av treningsperioden.  1RM ble testet hver 4.uke for å se fremgang og få mest mulig nøyaktig belastning i styrketreningen.

Resultat
Mennene i undersøkelsen var litt eldre, høyere, tyngre og hadde en høyere fettfrimasse enn kvinnene.  Styrketreningen økte mer den fettfrimasse hos menn (+2,0 kg) sammenlignet med kvinner (+1,0 kg) med en signifikant høyere økning av fettfrimasse hos gruppen som tok kreatintilskudd og CLA (+2,1 kg) sammenlignet med placebogruppen (+0,9 kg).

Reduksjon av fettmengde var større hos gruppen som inntok kreatintilskudd og CLA (-1,9 kg) sammenlignet med placebogruppen (-0,4 kg).

Styrketestene viste at mennene fikk større fremgang i styrke sammenlignet med kvinnene.  Så man på isokinetisk styrke (styrketrening hvor bevegelseshastigheten er konstant) viste testene at gruppen som inntok kreatintilskudd og CLA hadde større økning i styrke enn placebogruppen.  Selv om gruppen som inntok kreatintilskudd og CLA hadde større fremgang i styrke enn placebogruppen, viste begge gruppene fremgang.

Konklusjon
Data fra denne undersøkelsen viser at styrketrening er effektivt for å øke styrken hos eldre og at en kombinasjon av kreatintilskudd og CLA kan øke treningseffekten ved trening over en 6 måneders periode.

Kilde:  Tarnopolsky M, Zimmer A, Paikin J, Safdar A, Aboud A, et al. (2007) Creatine Monohydrate and Conjugated Linoleic Acid Improve Strength and Body Composition Following Resistance Exercise in Older Adults. PLoS ONE 2(10): e991. doi:10.1371/journal.pone.0000991