Styrke- eller utholdenhetstrening for langvarig effekt?

Hvilken treningsform er best om du vil opprettholde god form også i perioder med mindre trening?

Hensikten med studien var å undersøke endringer i kroppssammensetning, kroppsstørrelse, muskelstyrke og utholdenhet (maksimalt oksygenopptak) etter 24 uker med utholdenhetstrening eller styrketrening hos unge menn.  De kroppslige endringene ble også målt etter 24 uker uten trening.

Metode
Forsøkspersonene var 30 friske menn (gjennomsnittsalder 20,4 år).  Forsøkspersonene fordelte seg slik at 10 stk trente styrketrening, 10 stk trente utholdenhetstrening og 10 stk trente ikke (som fungerte som kontrollgruppe).

Treningsprogrammene bestod av løping eller styrketrening med 3 økter per uke i 24 uker.  All trening ble gjennomført med veiledning.

Før og etter treningsperioden samt 24 uker etter treningsperioden ble følgende endringer målt: styrke i ben og overkropp, utholdenhet (maksimalt oksygenopptak) kroppssammensetning og omkrets rundt midje.

Resultat
Målingene etter treningsperioden viste at begge treningsgruppene fikk økt utholdenhet og økt styrke i bena.
Styrke i overkropp, økning i muskelmasse (biceps og leggmusklene) var signifikant større hos forsøkspersonene som trente styrke sammenlignet med de to andre gruppene.  I tillegg var styrke og muskelmasse større etter 24 uker med innaktivitet.

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at utholdenhetstrening eller styrketrening alene gir treningsspesifikk forbedringer og endringer på fysisk prestasjonsevne, kroppssammensetning, muskelmasse i armene hos unge menn. I tillegg viste denne studien at de som styrketrener klarer å opprettholde både styrke og muskelmasse lenger enn personer som kun trener utholdenhet ved treningspause på opptil 24 uker.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Aug;25(8):2246-54. Training and Detraining Effects of the Resistance vs. Endurance Program on Body Composition, Body Size, and Physical Performance in Young Men. Lo MS, Lin LL, Yao WJ, Ma MC. Source 1Office of Physical Education, Kun Shan University, Tainan, Taiwan; 2Graduate Institute of Physical Education, Health and Leisure Studies, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan; 3Department of Nuclear Medicine, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan; and 4Department of Statistics National, Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.