Skal barn trene styrke?

Det har lenge pågått diskusjoner både blant foreldre, lærere, trene og forskere om barn kan trene styrke.
En amerikansk studie trekker opp noen retningslinjer.  Og: ja, barn kan trene variert og lett styrke.

Gjeldende retningslinjer for fysisk aktivitet blant barn i skolealder er 60 minutter eller mer per dag. Da skal intensiteten være moderat eller høyere. Regelmessig fysisk aktivitet er essensielt for normal vekst og utvikling, samt forebygging av dårlig helse. Dette gjelder ikke minst mange kroniske lidelser senere i livet. Men hva bør denne daglige timen inneholde?

Anbefalinger
Studien har ingen klare anbefalinger i forhold til hvilken form for fysisk aktivitet som er best. Den fremhever derimot at allsidig aktivitet med varierende treningsformer kan være å foretrekke, siden det kan motivere barn til en samlet større mengde aktivitet. Den trekker imidlertid fram styrketrening som en del av samlet aktivitetspakke. I USA foregår en stadig større del av fysisk aktivitet på treningssentra, også for barn. Forfatterene av studien vil imidlertid ikke trekke konklusjoner vedrørende dosering og konkrete øvelser for barn.

Effekten
Det blir fremhevet at det mangler studier på effekten av barn og styrketrening, primært av etiske grunner. Med tanke på potensielle bivirkninger og skader av styrketrening foreligger ingen slike retningslinjer. Det antydes at ved fullført lengdevekst kan tyngre styrketrening starte, noe som innebærer at jenter kan starte slik trening opptil to år før gutter.
Det påpekes at behovet for øvelsesutvalget innen trening av styrke for barn skal være variert sammensatt. Man skal imidlertid være forsiktig med å velge øvelser med tung ytre belastning i vekstspurten, spesielt for rygg.

Referanse:
J Strength Cond Res. 2009 Aug;23(5 Suppl):S60-79.
Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association.
Faigenbaum AD, Kraemer WJ, Blimkie CJ, Jeffreys I, Micheli LJ, Nitka M, Rowland TW.