Sammenheng mellom fysisk aktivitet og magefett

En stor studie med totalt 288 498 forsøkspersoner har undersøkt om fysisk aktivitet påvirker mengde magefett, forekomst av kroniske sykdommer og risiko for tidlig død.

Hensikten med studien var å se på hvilken effekt fysisk aktivitet har på magefett. Derfor undersøkte forskerne om mengde fysisk aktivitet alene kan forutsi økning i kroppsvekt og mengde magefett.

Metode
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og magefett Studien var en kohortstudie. Det vil si at forsøkspersonene ble fulgt over en lang periode. De 84 511 mennene og 203 987 kvinnene ble fulgt i over 5 år.

Måling av fysisk aktivitetsnivå ble gjennomført med spørreskjema, og ut fra disse resultatene ble forsøkspersonene kategorisert i 4 grupper: inaktive, moderat inaktive, moderat aktive og aktive.

Kroppsvekt og omkrets rundt midje ble målt før og etter studien startet.

I tillegg ble faktorer som kosthold, alkoholinntak, røking, utdanningsnivå, totalt energiinntak vurdert.

Resultat
Resultatene viste at fysisk aktivitet gir mindre omkrets rundt midje både hos menn og kvinner.

Sjansen for å bli overvektig var redusert med 7 % for menn og 10 % hos kvinner for dem som var fysisk aktive.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien viser at økt mengde fysisk aktivitet vil redusere magefett og påvirke kroppsvekten og dermed være med på å redusere kroniske sykdommer og tidlig død.

Kilde: Am J Clin Nutr. 2011 Apr;93(4):826-35. Epub 2011 Feb 23.Physical activity and gain in abdominal adiposity and body weight: prospective cohort study in 288,498 men and women.
Ekelund U, Besson H, Luan J, May AM, Sharp SJ, Brage S, Travier N, Agudo A, Slimani N, Rinaldi S, Jenab M, Norat T, Mouw T, Rohrmann S, Kaaks R, Bergmann MM, Boeing H, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault MC, Overvad K, Jakobsen MU, Johnsen NF, Halkjaer J, Gonzalez CA, Rodriguez L, Sanchez MJ, Arriola L, Barricarte A, Navarro C, Key TJ, Spencer EA, Orfanos P, Naska A, Trichopoulou A, Manjer J, Lund E, Palli D, Pala V, Vineis P, Mattiello A, Tumino R, Bueno-de-Mesquita HB, van den Berg SW, Odysseos AD, Riboli E, Wareham NJ, Peeters PH.SourceMedical Research Council, Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Science, Cambridge, United Kingdom. ulf.ekelund@mrc-epid.cam.ac.uk