Røykestopp med styrketrening?

Kan styrketrening hjelpe personer som ønsker å slutte å røyke?

Forskning har vist at trening kan hjelpe for dem som vil slutte å røyke.  Men mye av den forskningen på dette området har tatt for effekten utholdenhetstrening har på kvinner som vil slutte å røyke.  Denne pilotstudien ser på effekten styrketrening har på strategier for å slutte å røyke.  Studien brukte både menn og kvinner som forsøkspersoner.

De 25 forsøkspersonene som deltok i studien fikk råd for hvordan stoppe og røyke samt utdelt nikotinplaster.   De samme 25 ble delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen ble satt til å gjennomføre et 12 ukers styrketreningsprogram.  Den andre gruppen ble plassert i en kontrollgruppe (gruppe som ikke trente).

For å måle hvilke effekt treningen hadde på en persons evne til å slutte, ble abstinensnivå målt.

Abstinenstrate ble målt før oppstart, når treningsperioden var slutt og 6 måneder etter treningsperioden.

Resultatene viste at forsøkspersonene som styrketrente hadde minst abstinenser sammenlignet med kontrollgruppen både umiddelbart etter treningsperioden og 6 måneder etter at studien var ferdig.

Forskerne konkluderer derfor med at styrketrening kan hjelpe personer å slutte og røyke.

Kilde: Nicotine Tob Res. 2011 Aug;13(8):756-60 2011 Apr 18.Resistance training as an aid to standard smoking cessation treatment: a pilot study.Ciccolo JT, Dunsiger SI, Williams DM, Bartholomew JB, Jennings EG, Ussher MH, Kraemer WJ, Marcus BH.SourceThe Miriam Hospital, Alpert Medical School of Brown University, Providence, RI 02903, USA. joseph_ciccolo@brown.edu