Øk muskelmasse og styrke på kortere tid

Denne studien viser at korte pauser gir like god treningseffekt som lange dersom målet er økning i maksimal styrke og muskelmasse.

Forskerne ville sammenligne effekten av et 8 ukers styrketreningsprogram.  Programmene hadde likt antall serier, repetisjoner og øvelser (3-6 sett per øvelse, 6 repetisjoner til utmattelse (6 RM) og 6 øvelser).  Det som var ulikt var pausetid mellom seriene. Den ene gruppen hadde ca. 35 sekunders pause mellom hver serie.  Den andre gruppen hadde 3 minutters pause mellom hver serie.

Forsøkspersonene var 33 friske menn som tilfeldig ble delt i to grupper og tildelt hvert sitt program med ulik pausetid.  Treningsprogrammet ble gjennomført 3 ganger per uke i 8 uker.

For å måle endringer mellom de to treningsgruppene ble følgende parametere målt før og etter treningsperioden: maksimal styrke i benkpress og knebøy og endring i muskelmasse.  I tillegg ble det gjennomført en anaerob utholdenhetstest (Wingate test).

Maksimal styrke økte både i knebøy og benkpress hos begge gruppene.  Men bare gruppen som trente med lange pauser fikk økt anaerob utholdenhet.

Det ble også funnet signifikant reduksjon i kroppsfett i gruppen som trente med korte pauser.

Begge gruppene fikk økning i muskelmasse.

Forskerne konkluderte med at styrketrening med korte og lange pauser er like effektivt dersom målet er å øke maksimal styrke og muskelmasse.  Ut fra denne rapporten er det mulig å spare tid dersom målet er økning i styrke og muskelmasse?

Er du enig i disse resultatene?  Kom med dine synspunkter på vårt forum.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Jun 8.Similarity in Adaptations to High-Resistance Circuit vs. Traditional Strength Training in Resistance-Trained Men. Alcaraz PE, Perez-Gomez J, Chavarrias M, Blazevich AJ. Source 1Biomechanics Laboratory, Department of Physical Activity and Sport Sciences, San Antonio Catholic University of Murcia, Murcia, Spain; 2Department of Physical Education, Faculty of Sport Science, University of Extremadura, Cáceres, Spain; and 3School Of Exercise, Biomedical, and Health Sciences, Edith Cowan University, Perth, Australia.