Nybegynner på treningssenter?

Ny studie viser hvordan du kan trene mindre og likevel få gode resultater!

Studien har undersøkt hvilken effekt treningsvolum har på utvikling av muskelstyrke og muskelvolum på utrente personer.  Forskerne sammenlignet styrketrening med 1 eller 3 sett per muskelgruppe.

Forsøkspersonene var seksten frivillige menn som ble delt inn i to grupper.  En gruppe som trente med 1 sett og en gruppe som trente med 3 sett.  Hvert sett ble gjennomført med 6 repetisjoner til utmattelse.  Styrketreningen ble gjennomført tre ganger per uke i 8 uker.  Før og etter treningsperioden ble endring av styrke og kroppssammensetning målt.

Resultat
Begge treningsgruppene fikk en økning i styrke på ca. 20 % etter 8 uker med styrketrening.  Det var ingen forskjell mellom gruppene som trente med 1 og 3 serier.  Målingene av kroppssammensetning viste at gruppen som trente med 1 sett per muskelgruppe fikk størst reduksjon i fettmengde.

Konklusjon
De viktigste funnene i denne studien viste en lik økning i styrke enten du trener med 1 eller 3 sett per muskelgruppe.  Er du en nybegynner med mindre enn et års erfaring med styrketrening kan du oppnå like stor styrkefremgang og en reduksjon i fettmengde med en betraktelig mindre treningsmengde enn du kanskje hadde forventet. 

Dette er nyttig informasjon til nybegynnere på treningssenter, treningsveiledere og personlige trenere.

Kilde: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/615901/
Biomed Res Int. 2013;2013:615901. Epub 2013 Sep 8. Strength and Body Composition Changes in Recreationally Strength-Trained Individuals: Comparison of One versus Three Sets Resistance-Training Programmes. Baker JS, Davies B, Cooper SM, Wong DP, Buchan DS, Kilgore L. Source  Institute for Clinical Exercise & Health Science, University of the West of Scotland, Hamilton ML3 0JB, UK.