Muskelaktivering ved stabilt versus ustabilt underlag

Undersøkelsen sammenligner øvelsene benkpress og skulderpress ved utførelse på stabilt vs. ustabilt underlag for å se hvilket underlag som gir størst muskelaktivering.

Hensikten med denne studien var å se på muskelaktivering i utførelse av benkpress med manualer og skulderpress på en stabil benk versus en balanse ball.

Seksten friske menn i 20 årene utførte en 1 repetisjon maksimalt (1RM) test og benkpress med manualer og skulderpress på et stabilt underlag.  Etter minimum 48 timer, ble forsøkspersonene testet på nytt i de samme øvelsene men nå med 3 tunge repetisjoner med en belastning på 80 % av 1RM under 4 ulike forhold.  Det var benkpress med manualer på en balanseball, benkpress med manualer på en benk, skulderpress på en benk og skulder press på en balanseball.  Elektromyografi med brukt til å måle muskelaktiveringen til følgende muskler: anterior deltoid (skuldermuskler), pectoralis major (brystmuskel) og rectus abdominus (magemuskler).

Resultatene viste ingen signifikant forskjell i muskelaktivering ved sammenligning av øvelser på ulikt underlag.
Dette viser at ustabilt underlag verken forbedrer eller påvirker muskelaktiveringen i de forhold som denne undersøkelsen ble gjennomført i.  Trenere og utøvere kan forvente seg den samme muskelstimuleringen ved styrketrening på stabilt underlag versus balanseball.

Kilde:
Human Performance Laboratory, Department of Kinesiology, California State University, Fullerton, CA.Uribe, BP, Coburn, JW, Brown, LE, Judelson, DA, Khamoui, AV, and Nguyen, D. Muscle activation when performing the chest press and shoulder press on a stable bench vs. a swiss ball. J Strength Cond Res 24(4): 1028-1033, 2010