Må du trene til utmattelse for å få optimal effekt?

Må man nødvendigvis i utføre hvert sett til utmattelse dersom målet er å få bedre utholdende styrke?

Denne studien sammenlignet styrketrening til utmattelse vs. ikke utmattelse med lik intensitet og treningsvolum på utholdende styrke i underkropp hos godt trente menn.

Metode
Hver forsøksperson gjennomførte en styrkeøkt for underkropp en gang per uke i 6 uker.  Gruppen som trente til utmattelse gjennomførte 3 sett med knebøy, leg-curl, og leg extension til de ikke klarte mer.

Gruppen som ikke trente til utmattelse gjennomførte 4 sett til hver av øvelsene, men med et submaksimalt antall repetisjoner slik at de unngikk utmattelse.

Forsøkspersonene ble testet før og etter treningsperioden.  Testøvelsene var knebøy, leg-curl og leg-extension.  Her gjennomførte forsøkspersonene antall repetisjoner til utmattelse.  Laktatinnhold i blodet ble målt før, og 5 og 20 minutter etter testen.  I tillegg ble hjertefrekvens målt før testen, etter hver øvelse og 10 minutter etter testen.

Resultat
Begge gruppene fikk en signifikant økning i totalt arbeid som ble gjennomført ved målinger etter treningsperioden.  Det var ingen forskjeller mellom gruppene.

Sammenligning av testresultatene før og etter treningsperioden viste at det var heller ingen forskjeller i laktatinnhold i blodet og hjertefrekvens.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien indikerer at dersom intensiteten og treningsvolumet er likt, gir trening til utmattelse eller ikke til utmattelse lik økning i muskulær utholdenhet. Derfor kan man ved kortvarige treningssykluser være mer opptatt av det totale volum trening som gjennomføres heller enn om settene i styrketreningen blir utført til utmattelse. Dette gjelder dersom målet er muskulær utholdenhet.

Kilde: Int J Sports Physiol Perform. 2008 Sep;3(3):279-93. Effect of short-term failure versus nonfailure training on lower body muscular endurance.
Willardson JM, Emmett J, Oliver JA, Bressel E. Source Department of Kinesiology and Sports Studies, Eastern Illinois University, Charleston, IL, USA.