Liten effekt av koffein før styrketrening

Inntak av koffein før utholdenhetstrening av vist å gi en positiv effekt.  Men gir det lik effekt på styrketrening?

Hensikten med denne studien av å undersøke den umiddelbare effekten av koffeininntak før en intensiv styrketreningsøkt.

Metode
Fjorten menn som regelmessig trente styrke var forsøkspersoner.  Gjennomsnittsalder var 23,1 år. 
Forsøkspersonene inntok koffein tilsvarende 6 mg per kg kroppsvekt eller placebo 1 time før styrketreningen startet.
Styrketreningen de gjennomførte var 4 sett med benkpress med manualer, lårpress, roing i apparat og skulderpress. Motstanden tilsvarte 70-80 % av det maksimale de klarte å løfte i hver øvelse (1RM).  De ble gjennomført 2 minutters pause mellom hver serie.

Spyttprøver ble brukt for å måle innhold av koffein.
Hvor mange repetisjoner som ble gjennomført per serie og hvor mye vekter som ble løftet totalt per økt ble brukt som mål på prestasjon.

Resultat
Sammenlignet med placebo, var der en liten men signifikant akutt effekt av koffeininntaket når det ble sett på antall repetisjoner utført på lårpress.  Men denne effekten ble ikke funnet på øvelsene for overkroppen.
Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell på total mengde vekter løftet i hver økt når man sammenlignet med koffeininntak vs. placebo.

Konklusjon
Denne undersøkelsen konkluderer med at koffein gir liten effekt på prestasjon målt i utmattelse ved styrketrening. Forskerne påpeker også at det kreves mer forskning for å gi svar på om det finnes individuelle forskjeller.

Denne undersøkelsen viser at koffein øker styrken hos kvinner.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Mar 9. Minimal Effect of Acute Caffeine Ingestion on Intense Resistance Training Performance.Astorino TA, Martin BJ, Schachtsiek L, Wong K, Ng K.1Department of Kinesiology, California State University, San Marcos, California; 2Department of Kinesiology, California State University-Fullerton, California; and 3Department of Chemistry, California State University, San Marcos, California.