Lange pauser gir mindre gangsperre?

Denne studien ville finne ut om styrketrening med lange pauser mellom settene gav mindre gangsperre enn kortere pauser.

Hensikten med studien var å sammenligne styrketrening med to ulike pauseintervaller mellom settene for å se om dette påvirket treningsmengde, skader på muskelvevet (kreatin kinase) og muskelverk.

Metode
Forsøkspersonene var 28 middels godt trente menn med en gjennomsnittsalder på 18 år.  De ble delt inn i to grupper.  En gruppe som trente med 1 minutt pause mellom settene (14 forsøkspersoner) og en gruppe som trente med 3 minutt pause mellom settene (14 forsøkspersoner).

Før treningsrutinene startet gjennomførte alle forsøkspersonene to maksimale statiske løft i øvelsen biceps-curl.  Etter dette ble det gjennomført tre serier med biceps-curl med en belastning tilsvarende 40 % av maksimal styrke med enten 1 eller 3 minutt pauser.  Forsøkspersonene ble bedt om å utføre så mange repetisjoner som mulig til utmattelse i hver serie og det totale antall repetisjoner til begge gruppene ble registrert.

Etter treningen ble det tatt blodprøver både 24 og 48 timer etter treningen.  I tillegg ble det målt muskelverk/gangsperre.

Resultat
Resultatene viste som forventet at forsøkspersonene med den lengste pausen mellom settene klarte å gjennomføre flest repetisjoner per serie.  Men målingene viste ingen forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt tilstedeværelse var gangsperre eller muskelnedbryting.

Forskerne konkluderte med at høyintensiv styrketrening med korte pauser ikke påvirker restitusjonstiden til utrente menn.

Kilde: Int J Sports Physiol Perform. 2011 Mar;6(1):118-27. Rest interval between resistance exercise sets: length affects volume but not creatine kinase activity or muscle soreness.
Evangelista R, Pereira R, Hackney AC, Machado M. Laboratory of Physiology and Biokinetics, Itaperuna, RJ, Brazil.