Korte pauser gunstig for muskelvekst

Denne studien ser på hvordan korte pauser mellom settene påvirker hormonproduksjonen hos menn som trener styrke.

Hensikten med studien var å se på hvilken effekt 3 ulike hvileperioder har på akutt hormonproduksjon hos menn som trener styrke.

Metode

Forsøkspersonene var 10 godt trente menn med en gjennomsnittsalder på 20,37 år og gjennomsnittsvekt på 65,5 kg.  De utførte 3 ulike økter med ulik lengde på pausene.  Pausene var på 60 sekund (P60), 90 sekund (P90) og 120 sekund (P120).  

Rekkefølge på pausene ved gjennomføring av styrketreningen var tilfeldig.

Styrketreningsprogrammet bestod av 4 sett med knebøy og benkpress til utmattelse og en belastning på 85 % av maksimal styrke (1RM).

Blodprøver ble tatt før trening, rett etter trening og 30 minutter etter trening for å måle nivå av veksthormon, testosteron og melkesyrekonsentrasjon.

Resultat

Blodprøvene tatt umiddelbart etter trening viste at ved pauser på 60 sekund var innholdet av veksthormon 68 % høyere enn ved pauser på 120 sekund.

Også testosteronnivået umiddelbart etter trening var signifikant høyere ved pauser på 120 sekund (65 %) og 90 sekund (76 %), sammenlignet med pauser på 60 sekund.

Melkesyreinnhold var høyt umiddelbart etter trening ved de 3 ulike hvileperiodene, men det var ingen signifikante forskjeller.


Konklusjon

Resultatene av denne studien støtter påstander om at pauser mellom settene ved styrketrening spiller en sentral rolle når man ønsker å påvirke de muskeloppbyggende (anabole) hormoner.  Studien viser at korte pauser gir en økning i produksjon av veksthormon sammenlignet med pauser på 120 sekund.  Testosteronnivået var høyest ved pauser på 120 sekunder.

Les også: Styrketrening og energiforbruk.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Jun 16.Effects of very short rest periods on hormonal responses to resistance exercise in men. Rahimi R, Qaderi M, Faraji H, Boroujerdi SS. Department of Physical Education and Sport Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran; Department of Physical Education and Sport Science, Islamic Azad University Branch of Mahabad, Mahabad, Iran; and Department of Physical Education and Sport Science, Islamic Azad University Branch of Marivan, Marivan, Iran.