Kjerneaktivitet ved stående vs sittende skulderpress

I en norsk studie var hensikten å sammenligne elektromyografisk aktivitet (EMG) av kjernemuskulatur i forskjellige skulderpressvarianter. Musklene som ble målt var rectus abdominis(fremsiden av magen), external oblique(siden av magen) og erector spinae(korsryggen).

Musklene ble målt i sittende og stående posisjon samt med to og en arm av gangen. Alle variantene ble utført med manualer.

15 menn utførte 5 repetisjoner på 80 % av 1RM(en repetisjon maksimum) av øvelsene i tilfeldig rekkefølge.

Resultater

For rectus abdominis(fremsiden av magen):
– 49 % lavere aktivitet i sittende skulderpress med to hender kontra med en. Tilsvarende resultat i stående skulderpress med to hender kontra en.
– 81 % lavere aktivitet i sittende skulderpress med to hender kontra stående med to hender.
– 59 % lavere aktivitet i en-arms sittende skulderpress kontra stående med en arm.

For external oblique(siden av magen):
– 81 % lavere aktivitet i sittende skulderpress med to hender kontra med en arm.
– 68 % lavere aktivitet i stående skulderpress med to hender kontra med en arm.
– 58 % lavere aktivitet i sittende skulderpress med to hender kontra stående.
– 28 % lavere aktivitet i en-arms sittende skulderpress kontra stående.

For erector spinae(korsryggen):
– 18 % lavere aktivitet i stående skulderpress med to hender kontra sittende. Tilsvarende i sittende skulderpress med to hender kontra sittende.

Resultat
Resultatene viser at stående skulderpress medfører overlegent høyere aktivering av kjernemusklene enn sittende. En-arms press øker også aktiviteten sammenlignet med to hender. For de aller fleste vil stående skulderpress være et fornuftig valg for å øke kravet til stabilitet. Dersom målet er økt styrke eller muskelmasse vil øvelsen der du kan bruke den tyngste belastningen være ofte foretrukket. Likevel vet vi med sikkerhet at kroppen fungerer som en enhet og bør trenes slik at samspillet mellom musklene er størst, spesielt dersom formålet er idrett eller overføringsverdi til spesifikke aktiviteter som foregår stående.

Stående skulderpress – enten det er med manualer eller med stang vil være en svært god baseøvelse for skuldrene. Dersom du har eller har hatt skulderproblemer bør du utføre øvelsen med manualer og nøytralt grep for å utfordre de stabiliserende musklene i skulderen samtidig som skulderleddet belastes minimalt.

Referanse:
(1) Eur J Appl Physiol. 2011 Aug 30.  Muscle activity of the core during bilateral, unilateral, seated and standing resistance exercise. Saeterbakken AH, Fimland MS.
Source
Faculty of Teacher Education and Sport, Sogn og Fjordane University College, PB 133, 6851, Sogndal, Norway, atle.saeterbakken@hisf.no.

Artikkelen er levert i samarbeid med Akademiet For Personlig Trening.