Hvorfor damer oftere utfører styrkeøvelser bedre enn menn

Personlig trener Martin Norum forklarer viktigheten av god mobilitet for å prestere i styrketrening.

I jobben som personlig trener møter man mange typer mennesker med helt forskjellig bakgrunn, erfaring og kunnskap om trening. En stor del av jobben for mange personlige trenere handler om å veilede folk til å utføre øvelser så effektivt, trygt og over tid tungt som mulig.

Etter å ha utført og sett mange ti-tusen repetisjoner utført i en øvelse gjør man ser noen erfaringer om:

– Hva pen teknikk er
– Hva slags kroppstyper som ofte fungerer bedre til ulike løft
– Kjønnsforskjeller i utførelse av øvelser

 

Les også: Disse bør du kunne

 

Hva som skiller kvinner og menn i utførelse av styrkeøvelser
Selv trener jeg langt fler jenter enn menn i mitt eget virke, og har sett og ser klare forskjeller mellom kjønnene.

Hovedforskjell 1
En av de definitivt største forskjellene på kvinner og menn når det gjelder utførelse av styrkeøvelser er hvor mobile kjønnene er. Mange menn ofte er veldig stive og stramme i muskulaturen og har dårlig mobilitet i de ulike leddene. Damene har imidlertid ofte langt bedre mobilitet. Damer er generelt mer bevegelig enn menn, og har oftere problemer med overbevegelighet (hypermobilitet) enn dårlig bevegelighet (hypomobilitet). Årsakene er mange, men mest av alt er det genetiske forskjeller som styrer, men også hva slags aktiviteter damene og menn ofte gjør som er med på å påvirke hvor bevegelig kroppen er. Gutta trener stort sett fra de er barn fotball, basketball, hockey og andre sporter der tradisjon for å ta vare på mobiliteten er mangelvare. Stretching? Hva er det? Det er det man later som man gjør (men prøver å unngå) når man står samlet etter match med gutta, satt litt på spissen. På damesiden er det i større grad tradisjon for å trene mer dansing, turning og andre aktiviteter som ivaretar bevegelseskvaliteten og mobiliteten i større grad. Dette kan også påvirke forskjellene.

Ps: Statisk stretching var før sett på som en viktig del av treningen. Om man ikke tøyer ut, blir man jo stølere, raskere skadet og stiv som en stokk? Forskning fra de siste årene slår fast at tøying verken gjør deg mindre støl eller senker skaderisikoen. 

Hovedforskjell 2
I tillegg har mange kvinner en mye bedre kontroll og fintfølelse enn menn når det gjelder å bevege kroppen riktig. Mange (både kvinner og menn) som ikke beveger seg nok og har stillesittende jobber reduserer muskel- og leddsansen og blir «motoriske analfabeter». Langt oftere er det menn som havner i denne kategorien.

 

Les også: Å trene etter evne

 

Hovedforskjell 3
Damer er etter mine observasjoner oftere:

– Mer mottakelige for råd
– Mer opptatt av å gjøre øvelser riktig fremfor å trene tungt.

Menn klarer sjeldenere å legge ego-løftingen på hylla, og trener for tungt og har ofte et for stort bruk av momentum, mens damer oftere trener litt for lett. Hadde menn trent 10% lettere og damer 10% tyngre kunne man kanskje utjevnet «ubalansen».

Å lære inn øvelser mest mulig riktig fra dag én er utrolig viktig og er mye enklere enn å endre et teknisk mønster som allerede er skapt.

Viktigheten av mobilitet er avhengig av mål
Å være mobil nok i de ulike leddene som benyttes aktivt under utførelse av diverse styrkeøvelser er svært viktig. Om mobiliteten er redusert vil dette gå kraftig ut over teknikken i styrkeøvelsene. Kroppen finner den enkleste måten å gjøre øvelsene på dersom det ikke finnes mobilitet (og stabilitet) nok i for eksempel ankelleddene når man gjør knebøy. Da oppstår det kompensasjoner.

 

Korrekt trening med fullt bevegelsesutslag vil gi deg den bevegeligheten du trenger uten å tøye. I noen tilfeller bør og må man også legge til mer spesifikke mobilitetsøvelser som sammen med mange repetisjoner i en funksjonell øvelse over tid vil endre bevegelsen.

Mer mobilitet er ikke alltid bedre
Selv om mange har behov for forbedre mobiliteten for å utføre øvelser teknisk bedre, er ikke alltid mer mobilitet positivt. For mange damer (som antakelig leser denne artikkelen) er hypermobilitet en reell utfordring (for eksempel at albueleddet eller kneleddet kan overstrekkes). Har du veldig god mobilitet i alle ledd du bruker i styrkeøvelser er ikke dynamisk og statisk stretching noe du i utgangspunktet bør drive med. Generell oppvarming og massasjerulling er ofte bedre for denne gruppen enn kraftig stretching.

Behovet for mobilitet er også individuelt. For en vektløfter kreves det svært god mobilitet for å være i «ekstreme» posisjoner, mens det for en styrkeløfter ikke nødvendigvis er hensiktsmessig med mer mobilitet enn hva som kreves for å få løftene godkjent. Å ha en viss grad av stivhet i vevet kan hjelpe for å utvikle mer kraft. En styrkeløfter som skal løfte tyngst mulig i knebøy kan potensielt utnytte mer reaktiv kraft gjennom «stretch-shortening-cycle» om det finnes en begrensning i mobiliteten enn om det er full bevegelsesfrihet. Derfor må behovet for mobilitetsøvelser vurderes individuelt.

Konklusjon

– Jenter er ofte mer mobile enn menn
– Jenter har oftere bedre kontroll over egen kropp og kroppsdeler enn hva menn har
– Jenter er oftere flinkere til å fokusere på teknikk (men dette gjelder selvsagt ikke alle, og store forskjeller finnes)
– Jenter er oftere mer mottakelige for råd og endrer teknikken kjappere enn menn.

Artikkelen er levert i samarbeid med Akademiet For Personlig Trening.