Hvor sjelden kan man trene styrke for å opprettholde styrke, spenst og hurtighet?

Denne studien ser på hvor sjelden man kan trene styrke for å opprettholde styrke, spenst og hurtighet hos fotballspillere.

De fleste eliteserieklubber i fotball har gode rutiner for fysisk trening gjennom vintersesongen. Treningen innbefatter blant annet styrketrening på beinmuskulatur for å bedre spenst og løpshurtighet. Når seriekampene starter blir den fysiske treningen nedprioritert og det kan være vanskelig å opprettholde fysisk kapasitet gjennom sesongen.

Hensikten med denne studien var derfor å undersøke om man kan opprettholde styrke, spenst og hurtighet ved å gjennomføre styrketrening med en lavere frekvens i konkurranseperioden.

Metode
Totalt deltok 22 mannlige, profesjonelle spillere i studien (25±6 år, 185±5cm, 80±8 kg). I vintersesongen trente de knebøy to ganger per uke og de gjennomførte tre 4-10 RM serier i hver økt. I konkurransesesongen gjennomførte halvparten av spillerne én knebøy-økt per uke, mens de andre gjennomførte én knebøyøkt annenhver uke. I denne perioden ble det gjennomført tre 4-5 RM serier i hver økt. Styrke, målt som 1 RM i knebøy (90°), vertikal spenst på plattform og løpshurtighet på 40 m, ble målt ved oppstart av vintersesongen, rett før seriestart, og i sommerpausen midtveis i seriespillet.

Resultat
Gjennom vintersesongen økte 1 RM i knebøy med 17,6 % (fra 141±6 kg til 163±7 kg), tid på 40 m gikk ned med 1,5 % (fra 5,39±0,06 s til 5,30±0,04 s) og hopphøyde tenderte til å øke med 4,2±2,1 % (fra 36,6±1,0 cm til 38,1±1,1 cm, p=0,07). I første halvdel av konkurransesesongen ble 1 RM i knebøy redusert med 5,4±2,1 % for hele gruppen, men det var ingen signifikante endringer i spenst og hurtighet.

Konklusjon
De som trente én knebøy-økt i uka hadde gjennomgående mindre nedgang i styrke, spenst og hurtighet enn de som trente én gang annenhver uke, men det var ingen signifikante
forskjeller mellom gruppene. Styrke i beina faller noe gjennom konkurransesesongen, selv om man legger opp til én knebøyøkt i uka. Spillerne greier i større grad å opprettholde hurtighet og spenst.

Kilde: HVOR SJELDEN KAN ELI TE FOTBALL SPILLERE TRENE STYRKE FOR Å OPPRETTHOLDE STYRKE, SPENST OG HURTIGHET?
1Raastad T, 2Nymark BS, 2Rønnestad BR 2Norges idrettshøgskole, Oslo 2Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer