Hvilken nedtrekksøvelse er best?

Studie har sammenlignet tre ulike nedtrekksøvelser og vurdert hvilken som er best.

Denne studien har vurdert muskelaktivitet til hovedmuskelgruppene i utførelse av tre ulike nedtrekksøvelser.

Forsøkspersonene var 24 veltrente menn som gjennomførte 5 repetisjoner med nedtrekk bak nakken, nedtrekk foran med bredt grep og ned trekk foran med pilothåndtak, med en belastning tilsvarende 80 % av det maksimale (av 1RM).

For hver teknikk ble muskelaktivering målt med EMS i følgende muskelgrupper: de store brystmusklene (pectoralis major), den store brede ryggmuskel (latissimus dorsi), bakre skuldermuskel (posterior deltoid) og armbøyer (biceps brachii).

Målingene ble gjennomført i to faser, den konsentriske og eksentriske fase.  Konsentrisk fase er nedtrekksfasen når armene bøyes, mens den eksentriske fase er fasen hvor armene strekkes ut.

Målinger av brystmuskelen
Målingene i den konsentriske fase viste at brystmusklene hadde større aktivering i nedtrekk foran sammenlignet med nedtrekk bak og nedtrekk foran med pilotgrep.  Sammenligning mellom øvelsene nedtrekk bak og nedtrekk foran med pilotgrep, viste større muskelaktivering i de store brystmusklene i øvelsen med pilotgrep.

I den eksentriske fasen var muskelaktiveringen i brystmusklene størst i nedtrekk foran og nedtrekk foran med pilotgrep sammenlignet med nedtrekk bak.


Målinger av den brede ryggmuskelen

Målingene viste like stor muskelaktiviering i den brede ryggmuskelen i de tre ulike teknikkene i både konsentrisk og eksentrisk fase.

Målinger av den bakre skuldermuskel
Nedtrekk bak nakken gav større muskelaktivering enn nedtrekk foran med bredt grep og nedtrekk foran med pilotgrep i eksentrisk fase.  Nedtrekk foran med bredt grep ga større muskelaktivering i bakre skuldermuskeler sammenlignet med nedtrekk foran med pilotgrep i konsentrisk fase.

I eksentrisk fase gav nedtrekk bak med bredt grep større muskelaktivering i den bakre skuldermuskel sammenlignet med nedtrekk foran med pilotgrep.

Målinger av armbøyer (biceps)
I både konsentrisk og eksentrisk fase hadde armbøyerene størst muskelaktivering i nedtrekk bak nakken sammenlignet med nedtrekk foran med smalt grep og nedtrekk foran med pilotgrep.  Nedtrekk foran med pilotgrep gav større muskelaktivering av armbøyerene sammenlignet med nedtrekk foran med bredt grep.

Konklusjon
Ut fra hva som er hovedhensikten med nedtrekksøvelsene, konkluderer forskerne at nedtrekk foran med bredt grep er det beste valget.  Nedtrekk bak nakken er ikke en god teknikk og bør unngås.  Nedtrekk foran med pilotgrep kan bli brukt som et alternativ.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde: J Strength Cond Res. 2009 Oct;23(7):2033-8. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181b8d30a. Electromyographic analysis of three different types of lat pull-down. Sperandei S, Barros MA, Silveira-Júnior PC, Oliveira CG. Source Biomedical Engineering Program, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brazil. ssperandei@hotmail.com