Hvilken funksjon har et vektløfterbelte i øvelsen knebøy?

Er det andre fordeler enn det å unngå ryggskader ved å bruke et vektløfterbelte i øvelsen knebøy?

Forsøkspersonene i denne studien var 14 menn som ble testet for effekten et vektløfterbelte har på muskler i mage/korsygg og musklene i bena ved hjelp av EMG målinger.

Hver forsøksperson gjennomførte knebøy med en valgfri hastighet og med den teknikken de var vant med.

Motstand tilsvarte 90 % av det maksimale det klarte å løfte i øvelsen (90 % av 1RM).  Hver person gjennomførte øvelsen to ganger, en gang med og en gang uten vektløfterbelte.

Muskelaktivitet ble målt i følgende muskler i bena og rumpe: vastus lateralis, biceps femoris, adductor magnus og gluteus maximus korsryggen (erector spinae).

I tillegg ble forsøkspersonene filmet med video.

Resultatene viste at løftene gjennomført med vektløfterbelte ble gjennomført raskere både nedover- og oppoverfasen sammenlignet med løft uten belte.

Det var ingen forskjeller i muskelaktivering ved sammenligning løft med og uten belte.

Løftene med belte gav lenger arbeidsvei enn løft uten belte.

Konklusjonen fra denne undersøkelsen er at utførelse av øvelsen knebøy med vektløfterbelte påvirker bevegelsesbanen og hastigheten uten å påvirke muskelaktiviteten.  Ut fra dette antas det at et vektløfterbelte vil påvirke en løfters evne til eksplosiv styrke ved å øke løftehastigheten uten å påvirke løfteteknikken negativt.

Kilde: J Strength Cond Res. 2001 May;15(2):235-40. The effects of a weight belt on trunk and leg muscle activity and joint kinematics during the squat exercise. Zink AJ, Whiting WC, Vincent WJ, McLaine AJ. Source Department of Kinesiology, California State University, Northridge 91330, USA.