Grunnleggende treningsprinsipper

Trening blir utformet etter visse regler, oftest kalt treningsprinsipper. Slike grunnleggende prinsipper for trening gjelder som regel uavhengig individuelle forutsetninger, prestasjonsnivå, idrettsgren og hva en ønsker å oppnå med treningen.

I denne artikkelen skal vi si noe om noen av de grunnleggende prinsippene om trening.

Adaptasjon

Cellene, organene, stoffskiftet, ja hele kroppen kan tilpasse seg stadig økende belastninger. Evnen til slik tilpasning (adaptasjon) er en viktig årsak til at organismen vår kan forbedres ve trening.

Skal det skje en positiv adaptasjon, må nye belastninger være så store at de har en akutt nedbrytende effekt på de biologiske strukturene som blir påvirket, men belastningen må ikke større enn at strukturen kan bygges opp igjen og nå minst samme funksjon som det hadde før stresset ble påført. Med en tilfredstillende restitusjonsfase etter belastningen vil vi komme ut av belastningen- restitusjonssyklusen med overskudd og en prestasjonsevne som er bedre enn før belastningen.

Et grunnleggende prinsipp for trening

Ønsker vi å forbedre treningstilstanden vår, må vi belaste våre egenskaper og/eller ferdigheter hardere enn den påkjenningen som vi tidligere har utsatt dem for.

Les også: Superkondis med 4×4

Er belastningen konstant, vil framgangen fort stoppe opp. Går belastningen ned, vil prestasjonen gå tilbake.

Noe å tenke på

  • Trening fører til forandringer i kroppen som gjør at den seinere kan tåle større belastning, men andre ord blir bedre trent.
  • Den treningsbelastningen som trengs for å sikre en gunstig utvikling, må gradvis økes
  • Tilpasninger i muskulaturen kan ses på som ferskvare som må vedlikeholdes kontinuerlig. Det er derfor viktig med kontinuitet i treningen, jevnlig repetere belastninger, slik at man i det miste vedlikeholder den prestasjonsevnen man har opparbeidet.

Treningsbelastning

For å styre treningsbelastningen i hver enkelt treningsøkt og over lengre tid må man være oppmerksomme på disse seks faktorene:

  • Treningsmengde
  • Treningsvarighet
  • Treningshyppighet
  • Treningsintensitet
  • Restitusjon
  • Overkompensasjon

Les: Studie: Hvor viktig er variasjon i styrketrening?

Når det gjelder en enkelt treningsøkt, er det viktig at vi, eksempelvis i utholdenhetstrening, blant annet styrer og kontrollerer varigheten, intensiteten og treningsinnholdet slik at vi oppnår målet med treningen.

Referanse:

Gjerset, A., Nilson, J., Helge, J.W., Enoksen, E., Raastad, R., Meen, H.D., Ommundsen, Y., Tønnesen, E., Frøyd, C., Johansen, E., Eriksrud, O., Giske, R., Pensgaard, A.M., Langberg, H., Kjær, M., Helge, E.W., Beyer, N. (2016). Idrettens treningslære.