Gir styrketrening ulik effekt på menn og kvinner?

Denne studien ville finne ut om styrketrening gav ulik effekt på menn og kvinner.

Hensikten med denne studien var å se om styrketrening gav ulik effekt på menn og kvinner.

Metode
Forsøkspersonene var mosjonister (seksti menn og kvinner) med en gjennomsnittalder på 22,8 år.  De ble inndelt i en mannlig (MT) og kvinnelig (KT) treningsgruppe.  Begge gruppene fullførte 12 uker med tradisjonell styrketrening med styrketester ved oppstart og ved uke 8 og 13.  Treningsprogrammene var identiske med hviletid, øvelser, volum og intensitet hos begge gruppene.

Alle forsøkspersonene hadde ca. 11 måneder erfaring fra styrketrening.

I uke 1 og 2 trente både KT og MT 3 dager per uke (324 repetisjoner per uke) og deretter 4 dager per uke (gjennomsnittlig 642 repetisjoner per uke).  Gjennomsnittlig treningsvolum og intensitet over de 12 ukene var 571 repetisjoner per uke og en belastning på 69,7 % av 1RM.

Resultat
Resultatene indikerte av menn var signifikant sterkere ved oppstart og ved uke 8 og 12.  Kvinnene opplevde imidlertid signifikant større prosentvis økning i styrke enn mennene.

Menn hadde følgende økning i styrke: 17,7 % i uke 8 og 28 % i uke 12.
Kvinnene hadde følgende økning i styrke: 26,2 % i uke 8 og 38,1 % i uke 12.

Begge gruppene oppnådde signifikante økninger i relativ styrke ved alle målinger, men mennene utviklet større relativ styrke på øvelsene nedtrekk og skulderpress med manualer.

I praksis betyr dette at mennene oppnådde større absolutt styrke enn kvinnene, men at kvinnene reagerte best på det periodiserte styrketreningsprogrammet.

Konklusjon
Et tolv ukers styrketreningsprogram bestående av tradisjonell periodisering gav betydelig styrkeøkninger hos menn (større eller lik 30 %) og kvinner (større eller lik 25 %). 

 Synspunkt på artikkel eller treningstips?  Gå inn på vårt forum og del dem med våre lesere!

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Jul 3.The Influence of Periodized Resistance Training on Strength Changes in Men and Women.Kell RT. Exercise Physiology Laboratory, Department of Social Sciences, Augustana Faculty, University of Alberta, Camrose, Alberta, Canada.